Kolencentrales in de haven

President-directeur van Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein over kolencentrales.

Waarom zijn er twee nieuwe kolencentrales gebouwd in Rotterdam?
‘Tien jaar geleden wilde de regering Nederland minder afhankelijk maken van olie en gas. Er zijn wereldwijd grote voorraden kolen, ook in stabiele regio’s. Daardoor is de prijs stabiel en de leveringszekerheid groot. Het kabinet Balkenende II koos daarom destijds bewust voor kolencentrales. Omdat ook de modernste kolencentrales veel CO2 uitstoten, is het plan om bij een van de centrales een proef te doen met het afvangen en opslaan van CO2 onder de Noordzee. Door de lage CO2-prijs is dit project nog niet van de grond gekomen.’

Wat vindt u van het idee om de centrales vervroegd te sluiten?
‘Daar gaan wij niet over, maar ik heb wel een aantal vraagtekens bij het idee. De centrales kostten meer dan één miljard euro per stuk. Ze op korte termijn sluiten kost dus veel geld, want de bedrijven die hierin geïnvesteerd hebben, moeten schadeloos worden gesteld. Het is ook belangrijk om als overheid consistent te zijn. Ondernemingen moeten erop kunnen vertrouwen dat regels niet ineens veranderen. De vraag is ook of sluiting leidt tot minder CO2-uitstoot. De kans is groot dat Nederland dan meer elektriciteit van oude buitenlandse centrales gaat importeren. Die zijn vervuilender. Het Havenbedrijf speelt wel een actieve rol in het minder milieubelastend maken van deze centrales. Het eerste project daartoe is de opslag van CO2 onder de Noordzee. Het tweede is warm water, het zogenoemde koelwater, dat nu wordt weggegooid, gebruiken voor verwarming van kassen in het Westland en woningen en kantoren in Rotterdam, Den Haag en andere steden. Het derde is het bijstoken van biomassa, waardoor dertig procent minder kolen nodig zijn.’

Krijgen we een toekomst zonder kolencentrales?
‘Dat verwacht ik wel, maar de vraag is wanneer. We willen duurzame groei in de haven. De energievoorziening moet duurzamer, maar ook betrouwbaar en betaalbaar blijven. De discussie moet gaan over hoe we de CO2-uitstoot zo efficiënt mogelijk kunnen verminderen, niet over wel of geen kolen. In 2013 is het Energieakkoord gesloten om de Nederlandse energievoorziening duurzamer te maken. Het tempo daarvan kan best omhoog, maar het is belangrijk om dat op een rationele manier te doen. Hier tegen hoge kosten centrales sluiten en dan stroom importeren die met meer CO2- uitstoot is opgewekt, heeft een averechts effect.’

Abonneren op de Havenkrant

De Havenkrant altijd en overal kunnen lezen? Wil je niets missen van onze artikelen, video's, showcases, winacties en zien waar onze portvloggers mee bezig zijn? Schrijf je dan nu in en blijf op de hoogte!

Havenkrant logo