Baggeren voor een betere doorvaart

Verdieping van de Nieuwe Waterweg

Met de grootsheid van Maasvlakte 2 zou je haast vergeten dat ook landinwaarts belangrijke Rotterdamse havengebieden liggen. Het Botlekgebied bijvoorbeeld. Dit is een van de grootste (petro)chemische complexen van Europa: een cluster van olieraffinaderijen, chemiebedrijven en opslagbedrijven. Hier komt de benzine voor je auto vandaan, maar ook de zonnebloemolie en kokosolie waarmee je kookt. Schepen die richting de Botlek varen worden steeds groter en nemen meer lading mee. Hierdoor komen ze steeds dieper in het water te liggen. Omdat de Nieuwe Waterweg te ondiep is, kunnen sommige nieuwe schepen niet volledig beladen hun ligplaats in de Botlek bereiken. En dat kost geld.

VERDIEPEN OF VERLIEZEN
Door de verdieping van de Nieuwe Waterweg kunnen schepen met een grotere diepgang het Botlekgebied wél bereiken. Ook de ligplaatsen en kades in de havens zullen daarvoor dan verdiept worden. Heel belangrijk, vindt Edwin Hupkes, projectmanager bij het Havenbedrijf. ‘Anders verliezen we lading aan Antwerpen, want daar kunnen schepen van vijftien meter diep wél terecht.’ De Nieuwe Waterweg moet anderhalve meter dieper worden, over een lengte van vijfentwintig kilometer. In de aangevraagde vergunning wordt vanaf Hoek van Holland tot en met de Benelux tunnel de Nieuwe Waterweg gemiddeld 16,30 meter diep. Het project zet de haven van Rotterdam nog beter op de kaart. Edwin: ‘Doordat schepen meer lading kunnen vervoeren, wordt de handel goedkoper.’ Vooral in- en exportbedrijven gespecialiseerd in brandstoffen en olieproducten zullen profiteren. ‘De rederijen, die eigenaar zijn van de schepen, kiezen voor schepen die in meerdere havens inzetbaar zijn. We zien nu dat het Panamakanaal wordt verdiept. Die nieuwe diepte wordt maatgevend. Daar moeten we als Rotterdam op inspelen’, aldus Edwin.

NIET ZOMAAR EEN KEUZE
De wens om de Nieuwe Waterweg en de Botlek te verdiepen komt niet uit de lucht vallen. Voorafgaand zijn alle milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De uitkomst? De effecten van het verdiepen op bijvoorbeeld de verzilting, het grondwater en de rivier bodem zijn beperkt of goed beheersbaar met gerichte maatregelen. ‘We hebben van de onafhankelijke commissie MER een lovende reactie gekregen op de professionaliteit van onze onderzoeken’, zegt Edwin. ‘We hebben dan ook veel onderzoek gedaan, bijna net zoveel als bij Maasvlakte 2.’

PLANNING
Het is nu wachten op de benodigde vergunningen, die sinds 12 mei als ontwerpbeschikking in te zien zijn. Momenteel onderzoeken het Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de financieringsmogelijkheden. Pas als deze fase goed is afgerond, kunnen de werkzaamheden starten. Het Havenbedrijf hoopt, nadat het financieringsbesluit is genomen, samen met Rijkswaterstaat de werkzaamheden eind 2016 te starten. De totale verdieping van de Nieuwe Waterweg duurt niet langer dan een half jaar, plus nog een half jaar voor de havenbekkens in de Botlek. Omwonenden merken vooral dat er iets meer schepen langsvaren. Edwin: ‘Maar het gaat om zo’n vijftig tot tachtig schepen extra per jaar, dus dat is geen aanzienlijke groei.’

Baggerschip stuit op scheepswrak Chryssi

Tijdens werkzaamheden voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg is een baggerschip op een scheepswrak gestuit. Met de wrakkenkaart van de Rotterdamse haven in de hand bleek dat het om het ss Chryssi ging. Op 10 april start de spoedberging.