Arno van Prooijen

Charme van de stadshavens

Met de komst van het ene na het andere grootste containerschip ter wereld zou je bijna de charme van de Rotterdamse stadshavens vergeten. Juist daarom focust gebiedsont wikkelaar Arno van Prooijen van de gemeente Rotterdam zich op de verbinding tussen stad en haven: ‘De haven moet terug de stad in, want hier is de haven ooit begonnen.’ Jarenlang was het stil op het water van de oude stadshavens. ‘Maar nu wordt het steeds levendiger’, zegt Arno die graag in dit deel van de havenstad komt. De komst van The Red Apple Marina, de nieuwe jachthaven voor sloepen en kleine jachten in de Wijnhaven, draagt zeker bij aan die levendigheid. The Red Apple Marina is vernoemd naar de wilde appelboom die op deze plek is ontsproten aan een zaadje dat hier van een aangemeerd schip viel. Arno: ‘Het idee voor een sloepenhaven bestond al sinds 2008. Met hulp van lokale bedrijven hebben buurtbewoners het plan ge fi nancierd en waargemaakt.’ Tijdens het eerste Wijnhavenfestival op 28 juni werd de sloepenhaven offi cieel geopend. De sloepenhaven telt 28 ligplaatsen voor schepen met een lengte van maximaal tien meter. De gebiedsontwikkelaar van de Gemeente Rotterdam werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Erfgoedhavens, Hogeschool Rotterdam, musea, bedrijven en bewoners van het Maritiem District (Wijnhaven, Oude Haven, Leuvehaven). Zijn doel: de dynamiek terugbrengen in de stadshavens. ‘Geen lege havens, maar varende schepen, ook sloepen.’