3 vragen over biomassa

Dit jaar wordt via de haven een miljoen ton aan biomassa geleverd aan de Amercentrale in Geertruidenberg. De centrale zet deze biomassa om in energie, goed voor ongeveer 700.000 huishoudens. Maar wat is biomassa eigenlijk en wat betekent het voor Rotterdam?

1. Wat is biomassa?

Biologisch restmateriaal, afkomstig van bomen of planten. Biomassa wordt verbrand om warmte of energie te produceren en is een belangrijke vervanger voor de oude fossiele brandstoffen zoals kolen. De fossiele brandstoffen raken op en de verbranding van fossiele brandstoffen draagt bovendien bij aan CO2-uitstoot. Die uitstoot heeft rampzalige gevolgen voor ons klimaat. De verbranding van biomassa is CO2-neutraal. Tijdens het verbranden van het materiaal komt er weliswaar CO2 de lucht in, maar de bomen die ter vervanging van het hout in productiebossen worden geplant, nemen juist weer CO2 op. Biomassa wordt daarmee onderdeel van een zorgvuldig uitgekiende, duurzame keten.

2. Wat gaat er precies in de Rotterdamse haven gebeuren?

De biomassa die in de Rotterdamse haven wordt aangevoerd, bestaat uit houtpellets (geperst hout). Deze pellets zijn gemaakt uit afvalhout uit snoei-afval, en uit zaagsel van zagerijen. Dit jaar komen er schepen met elk zo’n 30.000 ton houtpellets de haven binnen. De pellets worden overgeslagen op binnenvaartschepen. Dat duurt ongeveer drie dagen – en dan mag het niet regenen of hard waaien. Natte houtpellets zijn onbruikbaar, droge pellets waaien makkelijk weg. Na het overslaan worden de pellets vervoerd naar de Amercentrale in Geertruidenberg, waar ze zo de verbrandingsoven in kunnen. De ambitie is om volgend jaar nog ongeveer 600.000 ton extra naar de Amercentrale te vervoeren. Daarmee zou de centrale dan voor 80 procent op biomassa draaien.

3. Waarom is de haven zo geschikt voor de overslag van biomassa?

Ten eerste is Rotterdam een van de weinige havens die dicht bij een elektriciteitscentrale (die biomassa kan verwerken) liggen. Maar misschien nóg interessanter is, dat er in het havengebied zelf allerlei bedrijven actief zijn die zich ook bezighouden met biomassa. Zo wil energieleverancier Uniper vanaf de tweede helft van 2018 ook deels overstappen op biomassa. En ook Engie, bedenker van energie-oplossingen voor de zakelijke wereld en particulieren, wil zijn eigen energiecentrale deels biomassa laten verstoken. Ten derde beschikt de Rotterdamse haven over de juiste en voldoende faciliteiten om de biomassa efficiënt en veilig op- en over te slaan. Tot slot moeten de centrales in Nederland voldoen aan de strengst mogelijke criteria rondom biomassa, omdat de Nederlandse wetgeving dat vereist. Die criteria zien er onder meer op toe dat de houtpellets afkomstig zijn uit bossen die op de juiste manier worden beheerd en dat de pellets echt uit restmateriaal zijn gemaakt (en dat het hout niet nog voor iets anders gebruikt had kunnen worden bijvoorbeeld).