Breeddiep doet zijn naam eindelijk eer aan

En: hoe een zandboer Rijkswaterstaat afblufte

  • Door een verbredingsoperatie biedt het Breeddiep meer ruimte aan de binnenvaart.
  • Dat terwijl deze doorgang ooit strikt verboden was voor binnenvaartschippers.
  • En: hoe een zandboer Rijkswaterstaat te slim af was.

Met een prachtige lichtshow is het verbrede Breeddiep, een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam, op 7 december officieel geopend door het schip 'Vlaardingen'. De breedte van de vaarweg tegenover Hoek van Holland tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is van 75 tot 350 meter toegenomen. De verbreding komt tegemoet aan de wens van de binnenvaart om de doorvaartcapaciteit van en naar de Maasvlakte te vergroten.

Verboden voor de binnenvaart
Eén van de sappigste verhalen van Cees de Keijzer, de kroniekschrijver van de Rotterdamse haven én oud-onderhavenmeester van het Havenbedrijf, gaat over het Breeddiep. We schrijven begin jaren zeventig; de tijd dat het scheepvaartverkeer van de Rotterdamse haven nog werd gedirigeerd vanaf de terp op de Rozenburgse Landtong én de periode waarin Rijkswaterstaat het Breeddiep liet graven voor zijn werk- en dienstvaartuigen. Die konden dan makkelijker vanuit thuishaven de Berghaven in Hoek van Holland naar de Maasvlakte varen. Voor de binnenvaart was de doorvaart absoluut verboden.

Akte van Mannheim
Hoofdrolspeler in het verhaal van Cees is een zandvervoerder die op een zeker moment een kijkje komt nemen bij de verkeersbegeleiders op de terp, een ruime fooi in het koffiepotje doet en vertrekt. Enkele weken later spant hij een proces aan tegen Rijkswaterstaat. Zijn eis: een vrije doorvaart door het Breeddiep op basis van de Akte van Mannheim, een negentiende-eeuws verdrag waarin de vrijheid van de scheepvaart op de Rijn met betrekking tot de handel is geregeld. De rechter stelt hem in het gelijk, waarmee hij de vaarweg opent voor alle binnenvaart.

Geen ellenlange wachttijden meer
Het legt de zandboer geen windeieren. Hij heeft namelijk een contract om zand te vervoeren voor een opdrachtgever dat is gecalculeerd volgens de oude route, waarin de ellenlange wachttijden voor de Rozenburgsesluis zijn meegenomen. Maar omdat hij nu door het Breeddiep mag varen, is hij veel sneller, wat hem een lieve duit oplevert.

Betere achterlandverbindingen
Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van deze passage. De verbreding is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Het past in hun streven naar een verbetering van de achterlandverbindingen en de efficiency van de binnenvaart.

Zonder ongelukken, binnen budget
De verbreding van het Breeddiep heeft negen maanden in beslag genomen. Tijdens de werkzaamheden kon de binnenvaart gewoon gebruik blijven maken van de passage. De opdrachtgevers zijn erg te spreken over aannemer Van Oord die het project zonder ongelukken en ruim binnen afgesproken budget en tijd uitvoerde. Volgens Ronald Paul, operationeel directeur (COO) van het Havenbedrijf, belooft het succes van dit project veel voor de nabije toekomst. Want er staan nog veel meer gezamenlijke projecten op het programma: het Theemswegtracé, de verbreding van de Nieuwe Waterweg en de vervanging van de Suurhoffbrug.

Natuurlijke oevers
De afgegraven splitsingsdam heeft voor een belangrijk deel een nieuwe bestemming gekregen, namelijk in de zogenoemde ‘Groene Poort’ in de rivier ter hoogte van Rozenburg. Het materiaal is gebruikt als ‘langsdam’ om daarachter natuurlijke oevers te laten ontstaan. In 2013 tekenden Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf de samenwerkingsovereenkomst ‘De Groene Poort’ om met vrijkomende materialen natuurlijke oevers langs de rivier te ontwikkelen. Zo heeft niet alleen de binnenvaart maar ook de natuur baat bij de verbreding van het Breeddiep.