Circulaire economie: ook voor de industrie in de Rotterdamse haven

Circulair, een woord dat je steeds vaker hoort. Maar wat is dat nou eigenlijk? En hoe zit dat in de Rotterdamse haven? De Havenkrant sprak met Peter Driessen, salesmanager bij Indaver, een afvalverwerkingsbedrijf dat een stap verder gaat.

Papier, glas, plastic, batterijen, veel gebruikte materialen kun je gescheiden inleveren. Een goede ontwikkeling, want zo gaan grondstoffen zo min mogelijk verloren. Hiervan worden nieuwe producten gemaakt. Bijvoorbeeld zink uit oude batterijen wordt gebruikt voor nieuwe dakgoten en van plastic wordt je nieuwe tuinstoel gemaakt. Uiteindelijk scheelt dit veel geld (nieuwe producten maken is duurder) en het is goed voor het milieu. Hergebruiken of recyclen van grondstoffen maakt onderdeel uit van de circulaire economie. En de circulaire economie gaat nog veel verder dan dat. Dan wordt er bij het ontwerp van een nieuw product al nagedacht over toekomstig hergebruik. Bijvoorbeeld een telefoon waarvan je onderdelen kunt hergebruiken, de camera van een oud model zou bijvoorbeeld in een nieuw model gezet kunnen worden.

Keukenzout en geneesmiddelen

Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver verwerken en beheren ze niet alleen afval, maar gaan ze een stap verder. Peter: “Bij Indaver zijn we bezig met het bouwen van een geavanceerde afvalverwerkingsinstallatie om chloorafval te kunnen recyclen”. Indaver is al sinds 1985 bezig met afvalverwerking; toch was dit geen makkelijke klus. “Het heeft 10 jaar geduurd om deze installatie te ontwikkelen, dat geeft wel aan hoe lastig het is.” De installatie, met de naam IndaChlor, gaat chloorresidus verwerken uit heel Europa, dus ook van industriële bedrijven uit de Rotterdamse haven. Chloor zit bijvoorbeeld in keukenzout en geneesmiddelen en wordt gebruikt als grondstof voor chemische producten zoals verf.

Indachlor Infographic

De nieuwe installatie wordt gebouwd in Duinkerke (Noord-Frankrijk) en zorgt ervoor dat het chloorafval door middel van een scheikundig proces wordt omgezet in zoutzuur. Het zoutzuur is een grondstof voor de chemische industrie. Peter: “We hebben bewust gekozen om de installatie dichtbij een fabriek te zetten die zoutzuur gebruikt in haar productieproces. De aanlevering van het zoutzuur gebeurt per pijpleiding over korte afstand en dus niet via de weg. Dat bespaart kosten, maar ook een hoop uitlaatgassen van vrachtwagens.” De stoom die vrijkomt bij het verwerkingsproces levert Indaver, via een andere pijpleiding, naar een andere fabriek die dit gebruikt als energiebron. “Op die manier hoeven onze buren geen aardgas meer te gebruiken. Dankzij IndaChlor wordt het chloorafval omgezet in nieuwe grondstof en energie voor de nabijgelegen industrie, in een gesloten kringloop. Onze klanten uit de Rotterdamse haven krijgen zo ook de meest duurzame oplossing voor hun afval aangeboden.”

Nog minder verspilling

Een mooi voorbeeld van de circulaire economie want: hoe minder er verspild wordt, hoe minder geld er hoeft worden uitgegeven aan nieuwe grondstoffen. Peter: “Met de technieken die we nu hebben is IndaChlor het maximaal haalbare. Theoretisch gezien zou er in Europa nóg minder verspild kunnen worden, maar dat is toekomstmuziek.” Dat is deels afhankelijk van hoe goed het afval wordt gescheiden. “Hoe beter wij het afval gescheiden binnen krijgen, hoe beter het afval opnieuw gebruikt kan worden. Het is dus belangrijk dat bedrijven goed scheiden, maar ook dat de mensen dit thuis doen.” Zo draagt iedereen samen bij aan de circulaire economie.