Nieuw windpark Slufterdam: meer stroom met minder turbines

Op de Slufterdam is de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt om 17 verouderde windturbines te vervangen door 14 veel efficiëntere exemplaren. Het vermogen van het windpark is hiermee verdubbeld. Cees de Haan, directeur Solar en Wind bij Eneco noemt het nieuwe windpark een bijzonder project. “Met dit windpark wekken we niet alleen stroom op. We doen ook iets terug voor de omgeving.”

Bij het project waren de natuurorganisaties Stichting Het Zuid- Hollandse Landschap en Natuurmonumenten, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten Rotterdam en Westvoorne en de energiemaatschappijen Eneco en Vattenfall betrokken. Van de 14 windmolens zijn er 8 eigendom van Vattenfall en 6 van Eneco.

Cees: “De enige manier om tot een goed resultaat te komen is door samen te werken en rekening te houden met elkaars belangen. Maar ook met het maatschappelijk belang. Als je in de leef- en werkomgeving van mensen, dieren en organisaties komt, heb je daar rekening mee te houden.” Zo zijn er door de betrokken partijen twee fondsen opgericht: het Natuurfonds en het Leefbaarheidsfonds. “Het Natuurfonds zal vooral investeren in de natuurgebieden en de natuurbeleving in Westvoorne. Het Leefbaarheidsfonds zal bijdragen aan de verduurzaming van bijvoorbeeld verenigingen en scholen.”

Wind op zee

Yvonne van der Laan, directeur procesindustrie & massagoed bij het Havenbedrijf Rotterdam, ziet het verbeterde windpark als een stap in de goede richting. “Als Havenbedrijf faciliteren wij graag projecten als deze. Locaties dicht bij zee zijn goed omdat het daar veel waait.” De toekomst van windenergie ligt echter vooral op de zee zelf. “Het havengebied begint al aardig vol te raken wat windturbines betreft. Er is lang niet genoeg plek om het hele havengebied van stroom uit wind te voorzien. Wij moedigen daarom aan om windparken vooral op zee te bouwen, daar is meer ruimte en zitten ze de havenactiviteiten niet in de weg.”
Het windpark moet vooral gezien worden als een stap in de goede richting wat de energietransitie betreft. Yvonne: “Dit windpark wekt 180.000 megawattuur op per jaar. Dat staat gelijk aan het verbruik van 60.000 huishoudens per jaar. Er is echter 52 miljoen megawatt nodig om het hele havengebied van energie te voorzien. Er is dus nog een lange weg te gaan maar je moet ergens beginnen. Alle beetjes helpen.”

  • Aantal windturbines: 14 (6 van Eneco, 8 van Vattenfall)
  • Ashoogte: 94 meter
  • Vermogen per windturbine: 3,6 megawatt
  • Jaarlijkse opbrengst: 180.000 MWh (dit staat gelijk aan het verbruik van 60.000 huishoudens)
  • CO2 besparing: 70.000 ton