Nieuwe toren komt aan in Rotterdam

50 meter lang en 9 meter breed

En dit is pas het eerste stukje van de nieuwe hydrocracker voor de ExxonMobil-raffinaderij. Deze installatie verwerkt olie tot schonere en hoogwaardige producten. De indrukwekkende toren kwam 25 oktober per schip vanuit Antwerpen aan in de Rotterdamse haven. Hij komt te staan op het terrein van ExxonMobil. Wij spraken Ellen Ehmen van de olieraffinaderij erover.

Wat doet een hydrocracker?
‘Onze raffinaderij scheidt ruwe olie in verschillende delen of fracties. Een hydrocracker zet zware oliefracties - die veel zwavel bevatten - om in zwavelarme, lichtere fracties zoals diesel en kerosine (vliegtuigbrandstof). Het verminderen van het zwavelgehalte is belangrijk, want zwaveldioxide is schadelijk voor planten, dieren en mensen. Het is een van de veroorzakers van zure regen en smog. Exxon heeft al een standaard hydrocracker die laagzwavelige diesel maakt;, zo zorgen wij ervoor dat consumenten van onze diesel minder zwaveldioxide uitstoten. De nieuwe hydrocracker kan nog schonere en hoogwaardiger eindproducten maken, zoals ultra-laagzwavelige diesel, kerosine en basisoliën.’ Daarnaast verhogen we met het nieuwe ontwerp van de installatie de energie- efficiëntie van de raffinaderij met nog vijf procent.’

En welk onderdeel is nu vanuit Antwerpen naar Rotterdam komen varen?
‘Dit noemen we een vacuüm destillatietoren. Hierin verhitten we de olie, zodat de verschillende componenten uit olie worden gescheiden. In het hoogste deel van de toren worden de lichtste en vluchtige stoffen opgevangen, onderin de zwaardere vloeistoffen. De vloeistof wordt vervolgens verder gescheiden in een lichte en een zware basisolie. Dat gaat het beste onder verlaagde druk, omdat dan minder energie nodig is. Vandaar vacuümdestillatietoren. Voor deze basisoliën worden nieuwe op- en overslag faciliteiten gebouwd, bestaande uit bovengrondse opslagtanks en nieuwe laad-armen op de bestaande pieren.’

Wat zijn basisoliën?
‘Deze oliën zijn de belangrijkste ingrediënten van hoogwaardige synthetische smeeroliën. Onze huidige hydrocracker produceert naast diesel en kerosine ook een restproduct: hydrocrackate. Dat verkopen we aan een bedrijf dat het verwerkt tot grondstoffen voor plastics. De nieuwe installatie maakt geen restproduct meer, hij zet alle grondstof om in producten, waaronder basisoliën. Dat gebeurt met een door ExxonMobil ontwikkelde technologie die nog nergens anders in Europa toegepast wordt, maar straks wel in Rotterdam. ‘

Wanneer komt deze hydrocracker in actie?
‘Naar verwachting in 2018, dit is pas het eerste onderdeel van de installatie. In december komen de reactoren, dat is een nóg grotere operatie. De bouw van de hydrocracker duurt wel drie jaar. De raffinaderij voorziet dagelijks werk aan meer dan 650 mensen en een veelvoud daarvan van aannemers en dienstverleners. Tijdens de bouwperiode van drie jaar zijn gemiddeld zo’n 600 extra mensen op het terrein aan het werk, met een piek tot 1300 extra mensen in 2017. Alles bij elkaar investeren we meer dan 1 miljard dollar. Als de hydrocracker eenmaal is opgestart, zijn er ongeveer veertig extra mensen nodig om hem aan te sturen, schoon te maken en te onderhouden. Dat is niet zo veel, als je bedenkt dat we per dag ruim 3 miljoen liter basisolie gaan produceren, én 3,5 miljoen liter meer aan diesel en kerosine.‘