Schoner baggeren in de haven

30 jaar heeft de Rijndelta de Rotterdamse haven op diepte gehouden. Nu is de 58 jaar oude sleephopperzuiger aan vervanging toe. De hypermoderne en schone Ecodelta neemt het stokje over. Een uniek schip, de eerste sleephopperzuiger wat vaart op het vloeibare aardgas LNG. Het schip werd op 11 januari gedoopt in de Rotterdamse haven. De Havenkrant ging op bezoek.

Voor de bemanning is het nieuwe schip, gebouwd in opdracht van de Zwolse Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp, wel even wennen. Leo Wigbout, eerste stuurman op de Ecodelta, moest toch even slikken toen hij de voorganger van de Ecodelta persoonlijk naar de sloop voer: “De Rijndelta is 17 jaar letterlijk mijn tweede huis geweest. Een nieuw schip is dan even wennen, maar dat komt wel goed.” Toch merkt de bemanning weinig van de overgang op LNG. “We moeten er nog steeds voor zorgen dat de haven op diepte blijft [‘baggeren’ – red.]. Het enige wat anders is voor ons zijn de veiligheidsvoorschriften. We zijn dan ook blij met het nieuwe schip. Voor ons werk verandert er weinig en het is beter voor het milieu. Alleen maar positief dus.”

Ondanks dat LNG een fossiele brandstof is, is het een stuk schoner dan traditionele vervuilende brandstoffen zoals stookolie en diesel. Leo: “De voorganger van de Ecodelta voer op gasolie. Schepen die varen op LNG stoten 20% minder koolstofdioxide (CO2) en 85% minder stikstofoxide (NOx) uit.” Vooral minder stikstofoxide is goed voor de luchtkwaliteit en dus voor de gezondheid van de inwoners van Rotterdam en omgeving.

Ronald Paul, Chief Operating Officer (COO) van het Havenbedrijf Rotterdam, is blij dat steeds meer schepen op dit vloeibaar gemaakte aardgas varen. “Het is een mooi voorbeeld van de steeds beter zichtbare energietransitie.” Het gebruik van LNG neemt in de toekomst toe. Ronald: “In 2019 verwachten we een groei van 168% aan LNG. Hierdoor zal er in de haven 5,2 miljoen ton worden overgeslagen.” Momenteel varen er twee bunkerschepen waarbij schepen LNG kunnen tanken in het havengebied. “De verwachting is dat dit er over tien jaar vijf keer zoveel zijn.”

Per jaar worden er ongeveer 2000 voetbalvelden van een meter diep aan baggerspecie uit de haven gebaggerd. Baggeren is daarom essentieel om de haven bereikbaar te houden. “Het feit dat Van der Kamp met de Ecodelta op LNG vaart heeft zwaar gewogen in het besluit om voor deze partij te kiezen”, aldus Ronald. “Als Havenbedrijf zijn we daarom erg blij dat Van der Kamp in ieder geval de komende vijf jaar onze haven op diepte zal houden op een zo duurzaam mogelijke manier.”