Top 5 mooiste natuurspots in de haven

Robbert Wolf is adviseur natuur & milieu bij het Havenbedrijf Rotterdam. Zodoende kent hij elke groene spot in dat uitgestrekte havengebied. Hier zijn vijf ‘geheimtips’ voor wie de onverwachte kant van de haven wil leren kennen. ‘Als ik mensen rondleid, zijn ze altijd verrast door alle natuur te midden van schepen en industrie.’

1. Vogelvallei (Maasvlakte Rotterdam)
‘Deze plek is bijzonder voor mij, omdat ik van begin af aan betrokken was bij de aanleg van de huidige Vogelvallei. Het mooie is: het is precies geworden wat we ervan hoopten, een toevluchtsoord voor vooral kust- en watervogels. Begin 2016 was het nog bouwput, maar inmiddels is het een oase voor tientallen vogelsoorten. Er komen ook veel vogelaars, waarvoor we twee speciale uitkijkpunten hebben laten neerzetten. Omdat het zo ver van de bewoonde wereld ligt, midden tussen de havenindustrie, is het er harstikke rustig. Ideaal voor de vogels die hier een stop-over maken om bij te komen.’

2. De Groene Poort (Nieuwe Waterweg en het Scheur)
‘Met De Groene Poort bedoelen we het ‘intergetijdengebied’ dat we langs de Nieuwe Waterweg en het Scheur laten ontstaan. Dus geen betonnen kades, maar oevers met ‘slikken’. Dat zijn overgangsgebiedjes tussen water en land die bij eb droogvallen en bij vloed weer onderstromen, en van groot belang zijn voor onder andere trekvissen en kustvogels. Op den duur raken de slikken begroeid met zoutminnende soorten, en ontwikkelen zich ‘gorzen’, ook wel schorren of kwelders genoemd, met karakteristieke plantensoorten. De oevers ontstaan vanzelf door de ‘langsdammmen’ die de golven breken en de stroming verminderen. Die bouwen we van materiaal afkomstig uit oude glooiingen en bouwwerken. Dit project, dat we samen met Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds doen, is er wel eentje van de lange adem. Het duurt jaren voordat zulke slikken zijn ontstaan. Maar het is het wachten waard: allerlei soorten keren terug en als leuke bonus krijgen de waterwegen een stukje natuurlijke uitstraling terug. Als je toch op de Landtong bent bij Rozenburg – nog zo’n groene spot die niet onvermeld mag blijven – ga dan bij laag water even kijken hoe de Groene Poort erbij ligt.’

3. Leidingstroken (overal in de haven)
‘Leidingstroken, dat klinkt niet heel natuurlijk. Maar omdat hier niks mag worden gebouwd, ter bescherming van de ondergrondse leidingen, heeft de natuur er vrij spel. Op een luchtfoto zie je ze duidelijk liggen: de groene snelwegen van de haven, wel vijftig meter breed. Ze worden wel beheerd, maar op een ecologische manier. Je treft er prachtige orchideeën en andere planten die horen bij een duin- en kustlandschap. Ook voelen insecten, zoals bijen, zich er thuis. Bij de leidingstrook langs het Hartelkanaal – de Hartelstrook – zijn speciale paddenpoelen aangelegd. Daar tref je de rugstreeppad, een beschermde soort.’

4. Krabbeterrein (langs de Beerweg, Maasvlakte)
‘Het Krabbeterrein is een van onze ecologische stapstenen, verbindingen tussen verschillende natuurgebieden, onderdeel van de Hartelstrook. Deze plek, waar de duinvegetatie vrij spel heeft, is vooral bijzonder omdat de groenknolorchis er groeit, een van de meest zeldzame Europese wilde orchideeën. Het terrein zelf is niet toegankelijk, maar wordt omzoomd door fietspaden en wegen. Inmiddels ligt naast het Krabbeterrein een Waterbushalte, waar werknemers overstappen op vervoer richting hun werk. Door de landschappelijke inpassing is daarmee ook het Krabbeterrein een stuk groter geworden.’

5. Papegaaienbekeiland (Maasvlakte)
‘Dit eilandje, ook wel Beereiland of Robbeneiland genoemd, ontstond een paar jaar geleden bij de aanleg van de Nijlhaven. Behalve dat er ontzettend veel meeuwen broeden, kun je er vaak zeehonden zien liggen, een mooi bewijs dat natuur en industrie prima naast elkaar kunnen bestaan. Want die zeehonden weten dat ze van die grote tankers niks te duchten hebben en dat ze er verder met rust worden gelaten. Je kunt dit eilandje het beste zien als je met de Fast Ferry de oversteek maakt van Hoek van Holland naar de Maasvlakte. Vaak wil de kapitein wel een extra bochtje inlassen om de robben van dichtbij te bekijken.’

Bonustip: Geuzenbos (Oostvoorne)
‘Ik kan het niet laten om ook nog even het Geuzenbos te noemen. Oorspronkelijk oogde dit bos wat eenvormig, omdat alle bomen in de jaren tachtig zijn aangeplant. Maar door slim, natuurlijk bosbeheer zijn open plekken gecreëerd met bosplanten, jonge bomen en struiken. Daardoor ziet het er steeds meer als een natuurlijk bos uit, waar je bovendien de tauros tegen het lijf kunt lopen, een oerrund. En niet te vergeten de konik, een halfwilde paardensoort. Als je daar op avontuur gaat met je mountainbike of op je wandelschoenen is het moeilijk voorstelbaar dat je je midden in de grootste haven van Europa bevindt.’