Zo houden we droge voeten in Rotterdam

Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam zorgen er daarom samen met bedrijven voor dat bewoners en bedrijven in de regio Rotterdam nu en in de toekomst beschermd zijn tegen hoog water.

De kwartfinale tussen Duitsland en Denemarken op het EK vrouwenvoetbal werd deze zomer afgelast wegens noodweer in Rotterdam. Het veld van Het Kasteel was niet bespeelbaar. Dit soort hevige regelval is geen incident, zeggen deskundigen. Het klimaat verandert. De aarde warmt op, het regent vaker, de zeespiegel stijgt en de kans op overstromingen neemt daarmee toe. Om Rotterdam nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water bereiden de gemeente en het Havenbedrijf zich samen met bedrijven voor. Gelukkig maar, want een compleet voetbalelftal een dug-out zien hozen is nog wel grappig, maar het wordt minder leuk als dit ieder jaar in jouw kelder nodig is.

Wonen en werken buiten en binnen de dijken

En die kans is in Rotterdam groter dan in veel andere gebieden. In Nederland wonen en werken de meeste mensen binnendijks oftewel: achter de dijken die hen beschermen tegen hoog water, maar in de regio Rotterdam wonen relatief veel mensen buiten de dijken. Bijvoorbeeld op het Noordereiland, de Kop van Feijenoord en het Scheepvaartkwartier. In tegenstelling tot de inwoners ‘binnendijks’ zijn deze inwoners en bedrijven zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen het water. Het betekent niet dat ze er alleen voor staan. Deze maatregelen zorgen voor droge voeten:

1. De grootste robot ter wereld
Laten we met de belangrijkste bescherming beginnen: onze keringen. In het Botlekgebied ligt bijvoorbeeld de Maeslantkering, die samen met de Hartelkering en de dijkring Rozenburg de Europoortkering vormt. De Maeslantkering is de grootste beweegbare stormvloedkering en de grootste robot ter wereld. Bij hoge waterstanden (NAP +3 meter bij Rotterdam en hoger) sluit de Maeslantkering de Nieuwe Waterweg af en beschermt daarmee 1,5 miljoen mensen tegen overstromingen.

2. Hoge kades
Het Havenbedrijf Rotterdam verhoogt - na verzakking van een deel van de kade - 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland. Hierdoor wordt de kans op overstroming verkleind tot één keer in de tien jaar (in plaats van één keer per jaar). Langs het Hartelkanaal ligt ook nog de Tuimelkade, die in 1996 is aangelegd toen het Hartelkanaal de open verbinding met zee kreeg. Deze kade is in beheer van het Havenbedrijf en biedt ook extra bescherming tegen hoog water.

3. Zandzakken en afzettingen
Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst de gemeente Rotterdam afzettingen op de lager gelegen plekken, deelt zandzakken uit en waarschuwt bewoners om hun auto’s langs de kades weg te halen.

4. Meer plannen voor de toekomst
Het blijft zaak om de komende jaren het gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op hoog water. Voor alle havengebieden maakt het Havenbedrijf daarom samen met bedrijven en overheden in de haven een lange termijnaanpak met maatregelen die het havengebied ook in de toekomst tegen overstromingen moeten beschermen. Denk aan het maken van een gebiedsnoodplan door bedrijven waarin staat hoe zij het beste kunnen handelen bij een overstroming, het verhogen van een kade of het ophogen of waterdicht maken van kwetsbare infrastructuur, zoals elektriciteit.

Wat kun je zelf doen?

Op www.rotterdam.nl/buitendijks kun je vinden of je buitendijks woont. Daar staan ook tips hoe je schade kunt voorkomen.

Hoe hoog komt het water?

Op de hoogwaterkaart Rotterdam staat tot waar het water kan komen. Daarvoor gebruik je de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Ook kun je de hoogte van jouw straat opvragen.