Klaar voor de AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wat merkt u daarvan?

Gegevens van uw organisatie in goede handen
De AVG is niet nieuw. Al op 4 mei 2016 trad deze Europese verordening officieel in werking. Havenbedrijf Rotterdam heeft het afgelopen jaar gebruikt om de impact van de AVG op onze processen en werkwijzen in kaart te brengen en wijzigingen door te voeren. Privacy en de naleving van de wetgeving rondom dit onderwerp staan in onze organisatie hoog op de agenda. Onze medewerkers zijn zich bewust dat zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens essentieel is voor de uitvoering van onze kerntaken, te weten: de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. In die zin verandert er met de AVG weinig. De gegevens van uw organisatie waren bij ons al in goede handen en dat blijft zo.

Toestemming
De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat het Havenbedrijf Rotterdam zich aan de wet houdt. Zo dienen we aan te kunnen tonen dat we toestemming hebben verkregen om persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel. Als abonnee van onze nieuwsbrief zijn uw gegevens - met uw eerdere instemming - opgenomen in ons adressenbestand. Omdat wij beschikken over uw persoonlijke gegevens zijn wij in staat een goede, zakelijke relatie met u te onderhouden. Zo informeren wij u via onze nieuwsbrief en kunnen wij met u contact opnemen zodra onze kerntaken daarom vragen. Onder de AVG heeft u het recht om persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen. Wilt u hier gebruik van maken? Dan verwijzen wij u naar de link in de footer van de nieuwsbriefmailing.

Meer weten?
* Privacystatement Havenbedrijf Rotterdam N.V.
* Algemene informatie AVG

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page