Fossiele energie

Energie uit fossiele energiebronnen is vooralsnog onmisbaar voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. In Rotterdam streeft men ernaar om fossiele energiebronnen zo duurzaam mogelijk in te zetten. De gas- en kolencentrales in Rotterdam hebben een zeer hoog rendement en zijn voorzien van de modernste technieken. Ook worden projecten ontwikkeld voor afvang en opslag van CO2 en het gebruik van restwarmte. De energiecentrales in Rotterdam zijn daardoor schoner dan centrales elders.

Moderne kolencentrales met hoog rendement

In de Rotterdamse haven staan drie kolencentrales die een belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening. Deze kolencentrales behoren tot de schoonste en meest efficiënte ter wereld. De nieuwe centrales van Uniper (voorheen E.ON Benelux) en Engie (voorheen GDF Suez) zijn in staat biomassa bij te stoken, hebben een zeer hoog rendement van 46 procent en ze zijn voorbereid op afvang en opslag van CO2. De E.ON MPP1&2-centrale heeft eveneens een hoog rendement van 39 procent en is voorzien van moderne reinigingsinstallaties voor fijnstof, SO2 en NOx, waardoor ook deze centrale aan de strenge Europese milieuregels voldoet.

Efficiënte aanvoer van kolen en biomassa

De unieke ligging op de Maasvlakte zorgt voor kolen en biomassa, voldoende koelwater, en reststoffen en restwarmte kunnen in de Rotterdamse industrie worden hergebruikt. Andersom geldt dat industriële reststoffen ook als secundaire brandstof in de energiecentrales worden gebruikt.

Gascentrales in de haven van Rotterdam

De gascentrales in Rotterdam zijn eveneens zeer efficiënt. De state-of-the-art EnecoGen-centrale heeft een rendement van 59 procent. De centrales Rijnmond Energie en Maasstroom Energie hebben een efficiëntie van rond de 51 tot 52 procent. Hiermee behoren ze tot de efficiëntste ter wereld. Het gas voor de gascentrales kan zowel via pijpleidingen vanuit het Europese vasteland worden aangevoerd, als in vloeibare vorm per schip. De Gate terminal op de Maasvlakte is de importterminal voor LNG (liquefied natural gas) voor Noordwest-Europa. Het vloeibare aardgas wordt bij Gate hervergast, waarna via pijpleiding naar de gebruikers in de haven gaat, of naar het Europese gasnetwerk.

Contact

Wilt u meer weten over energie-voorzieningen en energie-opwekking in de haven van Rotterdam? Neem contact op met:

Nicole van Klaveren
Business Manager Dry Bulk and Energy

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page