Header image

Bunkeren in Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa en behoort tot de top 3 bunkerhavens ter wereld. Jaarlijks wordt ongeveer 9 miljoen m3 aan bunkers geleverd aan de scheepvaart in Rotterdam.

Alle denkbare brandstoffen zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar, van stookolie tot biobrandstoffen. De Rotterdamse haven is de eerste haven in Europa waar LNG (liquefied natural gas) gebunkerd kan worden.

Efficiënt bunkeren met Timetobunker

De applicatie Timetobunker is dé tool voor het elektronisch aanmelden van voorgenomen bunkeringen

Bunkerproces in Rotterdam

Tijdens het bunkeren bij de terminals kunnen zeeschepen gewoon doorgaan met lossen en laden. Naast de mogelijkheid om te bunkeren bij de terminals kunnen schepen bij speciale openbare overslagfaciliteiten (de boeien en palen) bunkeren. Er is één palenset aanwezig, waarbij LNG-overslag voorrang heeft boven de overslag van andere goederen. In het Calandkanaal kunnen schepen met een diepgang tot 21 meter en een lengte van maximaal 380 meter aanmeren.

Rotterdam bunkerhaven

Met vijf olieraffinaderijen en de grote beschikbaarheid van olieproducten is de haven van Rotterdam aantrekkelijk als bunkerhaven. In de Rotterdamse haven vindt prijsvorming plaats, waardoor de bunkerolie in Rotterdam goedkoper is dan in de meeste andere havens. De Rotterdamse haven kent een groot aantal leveranciers die garant staan voor snel, betrouwbaar en veilig bunkeren tegen de beste prijs.

Bunkervergunning transporteur

De bunkervergunning transporteur is verplicht voor bunkerschepen die stookolie en (bio)diesel aan zeeschepen leveren met als doel het bunkeren van deze brandstoffen veilig, correct en milieuverantwoord te laten plaatsvinden. Bij vragen hierover graag contact opnemen met Ron van Gelder, werkzaam als senior adviseur bij de Divisie Havenmeester.

Klachtenformulier bunkeren

De Havenmeester gebruikt het klachtenformulier als middel om inzicht te krijgen in de wijze waarop de bunkerleveranties in de haven plaatsvinden. Het kan zijn dat naar aanleiding van het ingediende klachtenformulier contact wordt opgenomen.

De Havenmeester mengt zich nadrukkelijk niet in individuele geschillen tussen partijen over de bunkers of de wijze waarop deze zijn geleverd.

Download klachtenformulier

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

De leveringen in de haven gebeuren veilig, efficiënt en milieuverantwoord met circa 180 verschillende (veelal dubbelwandige) bunkerschepen. De grootste daarvan kunnen in één keer meer dan 13.000 ton vervoeren. Het Havenbedrijf ziet er als nautisch beheerder van de haven op toe dat bunkeringen correct en veilig verlopen. Een bunkerchecklist helpt leveranciers bij de juiste werkwijze. Tegelijkertijd maakt het Havenbedrijf zich sterk voor optimale doorlooptijden van de bunkeroperaties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) voert namens de Nederlandse overheid regelmatig controles uit.

LNG bunkeren

Alleen een schone haven heeft ruimte om verder te groeien. Het Havenbedrijf zet zich in voor een schonere scheepvaart. Het Havenbedrijf stimuleert nieuwe duurzame ontwikkelingen in de bunkersector en neemt waar mogelijk het voortouw. Dat doet het onder andere door de stimulering van de transitie van stookolie naar LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart.

Betrouwbaarheid bunkerbranche vergroten

Het Havenbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (Votob), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en de NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) werken intensief samen om de kwaliteit en kwantiteit van bunkers nog beter te borgen. Verder zetten wij ons onder andere in om het bunkerproces transparanter en efficiënter te maken.

Meer informatie? Contact:

Lennart Koudijzer
Lennart Koudijzer
Business Manager Port & Maritime Services