Header image

Efficiency-initiatieven in de keten

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De gehele keten is gebaat bij gebalanceerde bezettingsgraden van bestaande assets en optimale transportbewegingen via alle modaliteiten, gecoördineerde en waar nodig gebundelde aan- en afvoerstromen en eenduidige en effectieve communicatie en/of data-uitwisseling. Met diverse initiatieven draagt Havenbedrijf Rotterdam hieraan bij, waardoor ketenpartijen een hogere efficiëntie bereiken voor hun logistieke proces.