Versterking Nassaukade

De Nassaukade op de kop van Feijenoord in Rotterdam moet versterkt worden. De oorsprong van deze kade stamt uit 1905. In 1951 en 1984 is de kade nog aangepast. Er moet nu weer iets gebeuren om de kade veilig te stellen voor de toekomst. De werkzaamheden duren van half augustus 2019 tot en met februari 2020. Het project wordt in opdracht van het Havenbedrijf, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, uitgevoerd.

Glooiing

Om de hinder voor de omgeving te beperken, vooral voor het terrein achter de kademuur waar de fabriek van Upfield is gevestigd, is gekozen voor het toepassen van een glooiingsconstructie. De glooiingsconstructie wordt voor de bestaande kademuur aangebracht. De constructie bestaat uit een kern van zand en beschermt door een laag stortsteen op speciale matten (kraagstukken).

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de fabriek van Upfield en langs de Nassaukade.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Het baggeren van de sliblaag voor de kade. Dit houdt in dat we vanaf oktober 2019 dagelijks van 7.00 tot 19.00 uur op het water met een werkschip en beunbak aan het werk zijn.
  • Het aanbrengen van zand voor de ‘kern’ van het talud.
  • Het aanbrengen van een laag stenen op speciale matten (kraagstukken) om de ‘kern’ te beschermen tegen erosie van het stromende water en schroefwater.

De werkzaamheden zijn zichtbaar en hoorbaar. Op land is weinig werkruimte, daarom wordt er veel vanaf het water gewerkt. Verschillende soorten werkschepen zijn aanwezig in de Koningshaven en Nassauhaven. Voor het aanbrengen van het zand en de stenen zijn we afhankelijk van omstandigheden als stroming en getij. Hierdoor kan het zijn dat buiten reguliere werktijden gewerkt wordt.

Tijdelijke pompinstallatie

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een ‘tijdelijke pompinstallatie’ geplaatst aan de kade ter hoogte van de Oranjeboomstraat. De pompinstallatie stond oorspronkelijk op het terrein van Upfield (ook in eigendom van Upfield), maar staat voor de werkzaamheden in de weg. Na het afronden van de werkzaamheden, in februari 2020, wordt de ‘tijdelijke pompinstallatie’ verwijderd en wordt de pompinstallatie op het terrein van Upfield weer in gebruik genomen.

Watertaxi

Voor de werkzaamheden wordt de watertaxi standplaats verplaatst van het terrein van Upfield en een paar honderd meter richting de Hef teruggeplaatst. Dit is een permanente verplaatsing. Daarmee is het gebied nog beter bereikbaar over het water.

Meer informatie?

Meer weten over project Nassaukade? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page