Persbericht

10.000 euro voor beste idee samenwerking Beieren-Rotterdam

Een award van 10.000 euro komt beschikbaar voor wie het beste idee heeft om de ladinguitwisseling tussen Beieren en Rotterdam te stimuleren. Dat maakte Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam in Neurenberg bekend tijdens de Hafen Hinterland Konferenz. De zogenoemde ‘bayrolo Award’ wordt toegekend door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en het logistieke werkveld. “Het kan dan om ideeën gaan die zorgen voor meer lading, maar ook om duurzamer transport, meer transparantie in de keten of ease of doing business”, aldus Hoogsteden.

Het bayrolo project is geïnitieerd door de bayernhafen Gruppe en het Havenbedrijf Rotterdam en zet in op optimalisering van de vervoersverbindingen tussen Beieren en Rotterdam. Eind vorig jaar werden de resultaten van een grootscheeps onderzoek onder Beierse verladers, expediteurs en rederijen gepresenteerd. Belangrijkste conclusie is dat zij zeker open staan voor de route via Rotterdam als alternatief voor de Noord-Duitse havens. Sinds die tijd zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan met voorstellen om zowel de verbinding Beieren-Rotterdam, als de wederzijdse informatievoorziening te optimaliseren.

De nu aangekondigde award wil creatieve en innovatieve ideeën waarderen die de doelstelling van bayrolo ondersteunen. Het kan daarbij, volgens de organisatie, zowel gaan om de versterking of optimalisatie van operationele aspecten van de verbinding Beieren-Rotterdam als om marketing- en communicatiemaatregelen met als doel de volumes te laten stijgen. Doorslaggevend voor de toekenning van de award zijn het creatieve karakter van het idee of project, de betrokkenheid bij de implementatie ervan alsook het duurzame effect.

Van het prijzengeld moet minimaal 70 procent in het project of idee geïnvesteerd worden. Daarnaast ontvangt de winnaar een oorkonde en een weekendverblijf in Rotterdam, inclusief workshop. Deelname staat open aan bedrijven en studenten en de inzendingen moeten uiterlijk eind februari 2017 binnen zijn.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page