Nieuws

20% daling geurhinder bedrijven

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond werden vorig jaar 4.238 geurmeldingen door inwoners van Rotterdam-Rijnmond ingediend. Dat betekent een daling van 22 procent ten opzichte van 2014. Vorig jaar was het aantal geurmeldingen het laagste dat ooit is bereikt.

In 2014 ontving de DCMR nog 5.451 meldingen over geur door bedrijven. Vorig jaar was dat aantal met 1.213 gedaald, zo blijkt uit het Milieumeldingenverslag 2015. Vooral de daling van meldingen over geur vanuit de grote industrie valt op. “Een goede ontwikkeling”, aldus Mariëlle van Dijk, Projectmanager Environmental Management van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het is het resultaat van de enorme investeringen die bedrijven hebben gedaan in geurbeperkende maatregelen. Ook het We-nose netwerk levert een bijdrage. Deze ‘elektronische neuzen’ signaleren vroegtijdig veranderingen in de luchtsamenstelling, waardoor emissies met (en zonder) een geurcomponent snel worden gedetecteerd. Havenbedrijf Rotterdam investeerde in 2015 in ruim 150 neuzen. Met dit netwerk levert zij, in samenwerking met andere partijen, een belangrijke bijdrage aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke haven en omgeving.”

Ook het totaal aantal klachten en meldingen dat de DCMR vorig jaar ontving, liep met ruim 2.500 fors terug. Bij de DCMR werden er in 2015 ruim 23.000 ingediend. Het aandeel van de industrie daarbij is relatief klein. Veel klachten gaan over horeca, sportverenigingen en evenementen. Ook van de 4.238 geurklachten komt 23 procent (970 klachten) voor rekening van de horeca.

Bron: DCMR

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page