Digitalisering

20 havenautoriteiten slaan handen ineen voor schonere scheepvaart en slimme havens

24 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 22 en 23 juni vonden de Port Authority Round Table gesprekken plaats, waarbij de 20 grootste havens ter wereld online met elkaar spraken over decarbonisatie van de scheepvaart, digitalisering en disrupties in de logistieke keten. Tijdens deze PAR-bijeenkomsten hebben de deelnemende havens de intentie uitgesproken om intensiever data met elkaar te delen. Een concreet voorbeeld daarvan, is het gebruik van neutrale platforms zoals door Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde Routescanner. ’In plaats van allemaal afzonderlijk het wiel uit te vinden voor het plannen van containervervoer wereldwijd, slaan we nu de handen ineen voor het gebruik van een soort gezamenlijke Google Maps voor containertransport. Omdat rederijen en operators hun data op dit platform slechts één keer hoeven te delen, kan er veel tijd en geld bespaard worden.’ Aldus Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam.

Containerschip vaart door de haven

Routescanner als gemeenschappelijke routeplanner voor containerscheepvaart

Scheepvaart is wereldwijd de meest efficiënte vorm van transport voor containers. Tot op heden is het plannen van containervervoer een gecompliceerde puzzel voor reders en vervoerders omdat informatie over vaarroutes en rail- en weg verbindingen vaak niet compleet of transparant is. Door deze informatie met elkaar te delen in een wereldwijd neutraal platform, ontstaat inzicht in wat de meest gunstige containerroute is, waardoor veel tijd, geld, uitstoot bespaard kan worden.

Tijdens het PAR event, spraken deelnemende havens hun commitment uit voor het gebruik van het door Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde Routescanner als neutraal platform voor het plannen van containervervoer wereldwijd. Aan havens wordt gevraagd om dit initiatief te ondersteunen en lokale operators te vragen hun data op dit platform te delen.

Routescanner bevat deep-sea, short-sea, trein- en binnenvaart schema’s van havens wereldwijd en is daarmee het eerste online platform dat inzicht geeft in de diverse wereldwijde routes voor containertransport van deur tot deur.