Bereikbaarheid

330 miljoen voor aanpakken knelpunt A15

26 juni 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit voor de aanpak van de bottleneck Papendrecht-Gorinchem in de A15. Ook de provincie Zuid-Holland draagt 30 miljoen euro bij. De A15 is één van de belangrijkste wegverbindingen tussen de Rotterdamse haven en het (Duitse) achterland.

'Het traject tussen Papendrecht en Gorinchem heeft de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat”, licht Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat toe. “De A15 is cruciaal voor het wegtransport. Met een grootschalige aanpak gaan we er voor zorgen dat het verkeer in beide richtingen beter gaat doorstromen en verbeteren we de verkeersveiligheid. Hierdoor komen goederen sneller op de plek van de bestemming en zullen er minder ongevallen plaatsvinden.'

Tekenmoment startbeslissing A15 Papendrecht-Gorinchem
Vlnr: Monique Domsdorf (Havenbedrijf Rotterdam), Hans Tanis (Regio Drechtsteden), minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) bij het tekenmoment voor de startbeslissing. Foto: Ministerie I & W

13,2 miljoen euro

Zowel de regio Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland als het Havenbedrijf Rotterdam reageren positief op het aanpakken van de file die op nummer 2 staat in de top 20. 'Door die file gaat nu jaarlijks 13,2 miljoen euro verloren voor wegtransporteurs', aldus Monique Domsdorf, hoofd asset management van het Havenbedrijf Rotterdam.

Startbeslissing

Met de vandaag gepresenteerde ‘startbeslissing Papendrecht-Gorinchem’ begint de wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). In deze fase wordt bekeken hoe het knelpunt het beste opgelost kan worden, bijvoorbeeld door een wegverbreding (van 2x2 naar 2x3 rijstroken) tussen Sliedrecht-West en Gorinchem. Ook wordt gekeken naar de inzet van innovatieve verkeerstechnieken. In 2020 wordt in een voorkeursbeslissing vastgelegd wat er precies gaat gebeuren op het traject; naar verwachting gaat in 2025 de schop de grond in.

Korte termijn

Minister Van Nieuwenhuizen: 'We hebben ook een kortetermijnaanpak voor ogen. Bijvoorbeeld met het verlengen van in- en uitvoegstroken, om relatief snel al iets van verlichting in het fileleed te brengen.'

Bron: Ministerie I&W