Persbericht

540.000 Zonnepanelen in de Slufter op de Maasvlakte?

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en het bedrijf Sunfloat gaan een proef houden voor het grootschalig toepassen van drijvende en draaiende zonnepanelen in de Slufter op de Maasvlakte.

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en het bedrijf Sunfloat gaan een proef houden voor het grootschalig toepassen van drijvende en draaiende zonnepanelen in de Slufter, een depot voor verontreinigd sediment van 250 ha op de Maasvlakte. Het gaat vooralsnog om een proef voor de duur van een jaar met 120 drijvende zonnepanelen. Die worden in de loop van november in gebruik genomen. De Slufter kan 540.000 zonnepanelen herbergen met een totaal vermogen van minimaal 85 megawatt.

De proefinstallatie bestaat uit 20 vlotten waarop in totaal 120 panelen zijn gemonteerd. Daarnaast komen er op de landopstelling ook nog twaalf zonnepanelen. Door de vlotten met de zon mee te laten draaien kan er 18% meer opbrengst worden gegenereerd in vergelijking met panelen in een zonneweide. Daarnaast levert de reflectie en de koeling van het water ook een aanzienlijk voordeel op. De proefopstelling zal een jaar lang aan weer en wind in de slufter worden blootgesteld. Vervolgens zal er een rapport worden opgemaakt.

Duurzaamste haven
Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat werken graag mee aan de proef gezien het belang ervan voor leefbaarheid en duurzame energieopwekking. “Het inzetten van de Slufter voor duurzame activiteiten past in het streven van het Havenbedrijf om de duurzaamste haven in zijn soort te worden. Zo hebben we vorig jaar ook meegewerkt aan een proef met het kweken van algen. Maar de resultaten van de proef leidden niet tot een vervolg. Dat hoort ook bij innovatie”, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Sunfloat
Sunfloat is een startend bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van drijvende en draaiende zonnepanelen. Het levert kant en klare drijvende zonnepaneelvelden. Het concept is gericht op industriële wateren in Nederland. http://www.sunfloat.com

Slufter
De Slufter is voor de helft eigendom van het Havenbedrijf en voor de andere helft van Rijkswaterstaat. Het depot is in 1987 geopend om verontreinigde baggerslib op te bergen. Doordat de kwaliteit van het havenwater en havensediment aanzienlijk is verbeterd, zal het nog tientallen jaren duren voordat de Slufter geheel gevuld is. Het depot bestrijkt een gebied van 250 hectare in de haven. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken hebben de twee eigenaren afgesproken dat het depot ook kan worden ingezet voor duurzame doeleinden. De uiterst westelijke ligging maakt de Slufter tevens tot een van de meest zon rijke plekken in Nederland.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page