Digitalisering
Nieuws

8-9% Brandstofbesparing in 'Just-In-Time'-aankomstproef

Een andere desktop-proef op het gebied van 'Just-In-Time' (JIT) scheepvaartactiviteiten heeft positieve resultaten opgeleverd, waaruit blijkt dat emissies aanzienlijk kunnen worden verminderd. JIT-activiteiten kunnen ervoor zorgen dat de tijd dat schepen buiten de haven verblijven wordt verkort en eraan bijdragen dat schadelijke emissies worden verminderd. Dit kan worden bereikt door het schip vooraf de relevante informatie betreffende de gewenste aankomsttijd te verstrekken, zodat het schip zich kan aanpassen aan de optimale snelheid

De oefening werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van de haven van Rotterdam, de rederijen Maersk en MSC, en de IMO. Voor de berekeningen werden de gegevens van 26 schepen die aanlegden bij een bepaalde terminal in de haven van Rotterdam geanalyseerd (gegevens van een maand). De 26 schepen ontvingen een update over wanneer zij werden verzocht bij het Beloodsingspunt aan te komen: in het ene scenario was dat 24 uur voor aankomst bij het Beloodsingspunt en in het andere was dat 12 uur van tevoren. Vervolgens optimaliseerden zij hun snelheid.

Wanneer de twee JIT-scenario's worden vergeleken met het reële geval, blijkt dat, de 26 schepen gemiddeld genomen 9% minder brandstof verbruikten in het JIT-scenario waarin de snelheid in de laatste 12 uur werd geoptimaliseerd. Het optimaliseren van de snelheid in de laatste 24 uur van de reis resulteerde in een gemiddelde brandstofbesparing van 8% in de laatste 24 uur. Deze resultaten laten zien welke aanzienlijke brandstofbesparing en emissiereducties kunnen worden bereikt via JIT, zelfs wanneer een relatief geavanceerde haven wordt aangedaan door relatief efficiënt werkende schepen.

Just In Time Arrival Guide

Port of Rotterdam heeft input en support geleverd voor de 'Just In Time Arrival Guide' die de International Maritime Organization (IMO) publiceerde. Deze gids biedt de haven- als de scheepvaartsector praktische richtlijnen hoe te komen tot 'Just In Time Arrivals' (JIT). JIT Arrivals worden alom erkend als een middel om havens efficiënter te laten functioneren en de havenaanloop verder te optimaliseren. De basis van het concept is dat het schip een optimale operationele snelheid handhaaft, zodat het bij het Beloodsingspunt aankomt wanneer de beschikbaarheid gegarandeerd is. Succesvolle invoering daarvan kan een aanzienlijke impact op het milieu hebben doordat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page