Digitalisering

8-9% Brandstofbesparing in 'Just-In-Time'-aankomstproef

14 december 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Een andere desktop-proef op het gebied van 'Just-In-Time' (JIT) scheepvaartactiviteiten heeft positieve resultaten opgeleverd, waaruit blijkt dat emissies aanzienlijk kunnen worden verminderd. JIT-activiteiten kunnen ervoor zorgen dat de tijd dat schepen buiten de haven verblijven wordt verkort en eraan bijdragen dat schadelijke emissies worden verminderd. Dit kan worden bereikt door het schip vooraf de relevante informatie betreffende de gewenste aankomsttijd te verstrekken, zodat het schip zich kan aanpassen aan de optimale snelheid.

APM Terminal Europahaven

De oefening werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van de haven van Rotterdam, de rederijen Maersk en MSC, en de IMO. Voor de berekeningen werden de gegevens van 26 schepen die aanlegden bij een bepaalde terminal in de haven van Rotterdam geanalyseerd (gegevens van een maand). De 26 schepen ontvingen een update over wanneer zij werden verzocht bij het Beloodsingspunt aan te komen: in het ene scenario was dat 24 uur voor aankomst bij het Beloodsingspunt en in het andere was dat 12 uur van tevoren. Vervolgens optimaliseerden zij hun snelheid.

Wanneer de twee JIT-scenario's worden vergeleken met het reële geval, blijkt dat, de 26 schepen gemiddeld genomen 9% minder brandstof verbruikten in het JIT-scenario waarin de snelheid in de laatste 12 uur werd geoptimaliseerd. Het optimaliseren van de snelheid in de laatste 24 uur van de reis resulteerde in een gemiddelde brandstofbesparing van 8% in de laatste 24 uur. Deze resultaten laten zien welke aanzienlijke brandstofbesparing en emissiereducties kunnen worden bereikt via JIT, zelfs wanneer een relatief geavanceerde haven wordt aangedaan door relatief efficiënt werkende schepen.