Innovatie
Persbericht

Aanleg nieuw land voor Offshore Center Rotterdam verloopt voorspoedig

De eerste 30 hectare van het Offshore Center Rotterdam is opgeleverd. PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte) - een samenwerkingsverband tussen de twee Nederlandse waterbouwbedrijven Koninklijke Boskalis Westminster NV en Van Oord NV - heeft daartoe in vier maanden 6 mln m3 zand verwerkt. Er is nu nog 2 mln m3 nodig om de overige 40 ha op hoogte te brengen. De belangstelling voor het centrum is groot. Het Havenbedrijf verwacht dat de eerste bedrijven zich hier in 2019 vestigen.

Foto: Paul Martens

De vestiging van het Offshore Center Rotterdam past in het beleid van het Havenbedrijf om de van oorsprong sterk ontwikkelde Rotterdamse cluster van bedrijven in offshore en maritieme sector verder te ontwikkelen.

70 ha land, 1600 m kade
Het Offshore Center komt in de Prinses Alexiahaven tegen de zeewering te liggen ter hoogte van de ligplaats van de Pioneering Spirit. Het wordt een centrum waar topbedrijven samenwerken in de markten offshore wind, decommissioning en olie & gas met activiteiten als constructie, assemblage, heavy lift, logistiek en (de)mobilisaties. Zowel op het gebied van offshore windparken als decommissioning liggen hier de komende jaren volop kansen. Door het Offshore Center kan de haven daarop tijdig inspelen en de verwachte groei in de offshore aan Rotterdam binden. In totaal wordt het Offshore Center 70 hectare groot en beschikt het straks over 1600 meter ‘heavy load’ diepzeekade met de benodigde bijbehorende infrastructuur.

Offshore in Rotterdam
Van oudsher is Rotterdam een toonaangevende haven voor de maritieme industrie. Er zijn zo’n 900 bedrijven actief in deze sector. Die positie is gebaseerd op de scheepsbouw en olie- en gassector. Sinds enige tijd heeft het Havenbedrijf offshore als speerpunt van zijn beleid, met als belangrijkste aandachtsgebieden windenergie en decommissioning. Dat leidde onder meer tot de afbouw van de Pioneering Spirit en de vestiging van Sif (een bedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren van funderingen van windturbines).

In dit verband hebben vorig jaar enkele Rotterdamse bedrijven een manifest getekend: ‘Rotterdam Offshore Wind Coalition’. Daarnaast faciliteren het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Port Promotion Council de Rotterdam Offshore Community. De community heeft als doel om deze bedrijven met elkaar te verbinden en zo samenwerking, kennisdeling en business binnen het cluster en daarbuiten te stimuleren. Een volgende stap is de ontwikkeling van het Offshore Center Rotterdam.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page