CORONAVIRUS

Aantal bezoekende schepen constant

Uit het aantal bezoekende zee- en binnenvaartschepen valt (nog) niet af te leiden dat er sprake is van een coronacrisis: het is de afgelopen week niet minder druk geweest dan anders, zowel wat containerschepen, tankers als binnenvaartschepen betreft.

Schepen Maasmond, haven Rotterdam

Elk bezoekend zeeschip is sinds kort verplicht een Maritieme Gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health/MDOH) aan te leveren voor binnenkomst, ook als er geen zieken aan boord zijn. Deze procedure heeft tot op heden niet tot extra maatregelen geleid. Loodsen, sleepdiensten, roeiers en de divisie Havenmeester kennen momenteel een normaal ziekteverzuim. Dat geldt, voor zover bekend, ook voor vrijwel alle bedrijven.

Vanwege het mooie weer is door de Havenmeester extra gecontroleerd of pleziervaartuigen zich houden aan de geldende regels.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page