Aantal bezoekende schepen constant

07 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Uit het aantal bezoekende zee- en binnenvaartschepen valt (nog) niet af te leiden dat er sprake is van een coronacrisis: het is de afgelopen week niet minder druk geweest dan anders, zowel wat containerschepen, tankers als binnenvaartschepen betreft.

Zeeschepen in de Maasmond

Elk bezoekend zeeschip is sinds kort verplicht een Maritieme Gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health/MDOH) aan te leveren voor binnenkomst, ook als er geen zieken aan boord zijn. Deze procedure heeft tot op heden niet tot extra maatregelen geleid. Loodsen, sleepdiensten, roeiers en de divisie Havenmeester kennen momenteel een normaal ziekteverzuim. Dat geldt, voor zover bekend, ook voor vrijwel alle bedrijven.

Vanwege het mooie weer is door de Havenmeester extra gecontroleerd of pleziervaartuigen zich houden aan de geldende regels.