Aantal scheepsbezoeken ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar

14 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Tot nu toe is er geen sprake van een dalende lijn in het aantal scheepsbezoeken. Gemiddeld bezoeken net zoveel zeeschepen en binnenvaartschepen de Rotterdamse haven als vorig jaar rond deze tijd.

Schepen bij Maeslantkering haven Rotterdam

Binnenkomende zeeschepen zijn verplicht een Maritieme Gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health/MDOH) aan te leveren voor binnenkomst, ook als er geen zieken aan boord zijn. Tot nu toe heeft dit niet tot extra maatregelen geleid. Voor zover bekend is het ziekteverzuim in de haven op dit moment niet hoger dan normaal.

Ook het afgelopen paasweekend is door de Havenmeester extra gecontroleerd of pleziervaartuigen zich aan de geldende regels hielden.