Achterland: logistieke hotspots helpen ondernemers

21 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Rotterdamse haven werken alle schakels in de logistiek – met inachtneming van de maatregelen – succesvol door. In het achterland van de Rotterdamse haven zijn diverse initiatieven om partijen in de logistieke sector met elkaar te verbinden of om direct hulp te bieden. Het gaat in elk geval om de regio’s Gelderland, Brabant, Overijssel en Zeeland.

Logistics Valley in Gelderland biedt hulp aan logistieke ondernemers via de website logisticsvalleyhelpt.nl. Ondernemers in transport en logistiek kunnen zich bijvoorbeeld melden wanneer ze mensen beschikbaar hebben of juist chauffeurs zoeken. In Brabant meldt Vijfsterren Logistiek dat het via deze website klaarstaat om Brabantse logistieke ondernemers hulp te bieden. Zeeland heeft een centraal coronaloket geopend om Zeeuwse ondernemers te helpen. Ook Logistiek Netwerk Regio Zwolle heeft, onder aanvoering van Port of Zwolle, een meldpunt logistiek in het leven geroepen. Er is dagelijks contact tussen de Rotterdamse haven en Port of Zwolle. Op deze manier wordt de vitale logistieke keten ondersteund.

Stuurgroep COVID-19 in haven Rotterdam

De Rotterdamse haven inclusief bijbehorende logistiek en industrie, is als vitale sector bestempeld door Brussel en Den Haag. Om hick-ups in de keten door het coronavirus tijdig te voorzien en te voorkomen, vindt onder voorzitterschap van Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, twee keer per week een havenoverleg plaats met vertegenwoordigers van nautische dienstverleners, terminals, belangenorganisaties en andere ketenpartners. Belangrijk nieuws en informatie rondom COVID-19 vindt u in deze speciale nieuwsbrief die minimaal eens in de week uitkomt.

Deelnemers aan de stuurgroep:

VRTO: Rob Bagchus
NOOD: Tjitte de Groot
VRC: Kees Groeneveld
Deltalinqs: Bas Janssen
VRMO: Mathijs Pelsma
Achterlandverbindingen: Ben Maelissa
TLN / Fenex: Ad Schoenmakers
Douane Rotterdam: Jan Kamp
Havenbedrijf Rotterdam: Allard Castelein (CEO), Rene de Vries (Havenmeester), Jan Willem Verkiel (DHMR), Emile Hoogsteden en Hans Nagtegaal (Business & Accounts) en Richard van der Eijk (Communications & External Affairs)