Reactie op Greenpeace

Actie Greenpeace in de haven

Het Havenbedrijf keurt het af dat actievoerders de veiligheid en orde van het haven- en industrieel complex in gevaar brengen. Het Havenbedrijf werkt aan een vitale toekomstbestendige haven waarin economische versterking hand in hand gaat met verbetering van de leefomgeving. Wij doen ons werk op een maatschappelijk verantwoordelijke manier met respect voor mens en milieu. Onze inspanningen zijn gericht op de haven en op onze eigen organisatie.

In Nederland is 88 procent van de palmolie die wordt verwerkt door de voedingsmiddelenbedrijven gecertificeerd duurzaam. We juichen toe dat, net als Greenpeace, ook de Europese palmolie-industrie vindt dat we in 2020 alleen nog maar gecertificeerde palmolie moeten gebruiken. Echter, als internationaal knooppunt van talloze ladingstromen houdt het Havenbedrijf zich aan internationale wet- en regelgeving. Zolang die ongecertificeerde palmolie toestaat, accepteren wij die palmolie in de haven.

Meer informatie op de website van MVO

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page