Digitalisering
Nieuws

Akkoord bereikt over Single Window voorstel voor de scheepvaart

Op 8 februari 2019 is in Brussel tussen de Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement een compromis bereikt over het voorstel waarmee scheepsmeldingen in Europa meer geharmoniseerd worden (Verordening voor een Europees netwerk van Single Windows).

Haven Coördinatie Centrum

Voor het Havenbedrijf Rotterdam en andere grote havens in Europa, was van groot belang dat investeringen in bestaande Port Community Systemen (Portbase) en port call optimalisatieprocessen in Europese havens niet geraakt zouden worden.

In de uiteindelijke tekst is een compromis opgenomen dat zekerheid biedt aan Port Community Systemen in relatie tot de publieke National Single Windows die moeten gaan fungeren als ‘brievenbus’ voor meldingen aan autoriteiten . Port Community Systemen die voldoen aan de eisen van de Europese reporting interface module, moeten door lidstaten worden toegestaan als meldsysteem. Voor het Havenbedrijf was dit een belangrijke voorwaarde.

Op basis van de definitieve tekst, die nog moet verschijnen, zal het Havenbedrijf bekijken welke gevolgen de EMSWe Verordening verder heeft voor het meldproces in Europese havens en hierover in gesprek gaan met o.a. het ministerie dat verantwoordelijk is voor de uitwerking op lidstaatniveau.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page