Taal (nl)
Persbericht

Al meer dan 150 e-noses in Rotterdam-Rijnmond

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft de uitdaging om het aantal e-noses in de haven uit te breiden enthousiast opgepakt. Inmiddels is het netwerk dit jaar uitgebreid van 89 naar 152 ‘elektrische neuzen’. In de loop van 2016 worden dit er 250. De e-nose reageert op veranderingen in de luchtsamenstelling en verstuurt die informatie draadloos en ‘real-time’ naar een centrale server, zodat direct de locatie, aard en intensiteit van de gassen in de lucht kunnen worden vastgesteld.

De uitrol van een netwerk van elektronische neuzen past in het beleid van het Havenbedrijf dat erop gericht is om de duurzaamheid en veiligheid van de haven te verbeteren.

Eerlijker
Het Havenbedrijf is heel enthousiast over de waarschuwende werking van de e-nose en de samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond. “De elektronische neus is eerlijker dan de menselijke neus. Bovendien staan ze vlakbij de bedrijventerreinen en kan er eventueel snel worden geacteerd”, vindt projectmanager Mariëlle van Dijk. “Het unieke zit hem niet alleen in de e-nose, maar vooral ook in de manier waarop het bedrijfsleven en de overheid samenwerken”, aldus Paul Smits, financieel directeur van het Havenbedrijf.

Naar Brabant
Dit jaar komen er ook nog 30 e-noses bij in de regio Zuid-West Nederland. Daardoor ontstaat een verbinding tussen de bestaande netwerken in het Rijnmondgebied en Havenschap Moerdijk.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?