COVID-19

Alle sectoren in Rotterdamse haven volop in bedrijf

De haven van Rotterdam is en blijft open voor business. Alle sectoren zijn volop in bedrijf: van container- tot bulkterminals en van industrie tot logistiek en dienstverlening, zoals de roeiers, slepers en loodsen. Het aantal scheepsbezoeken aan de Rotterdamse haven gaat onverminderd door.

HAFEN- UND INDUSTRIEKOMPLEX ROTTERDAM

Maatregelen: stand van zaken
De Veiligheidsregio Rotterdam is in GRIP 4 en de Havenmeester (= Port Health Authority Rotterdam - PHAR) is daar onderdeel van. Meerdaags is er afstemming. Er wordt intensief samengewerkt met Veiligheidsdirectie, GGD en Gemeente Rotterdam en er is dagelijks contact tussen Havenbedrijf, havenbedrijfsleven en de dienstverleners. In alle sectoren in de Rotterdamse haven neemt men hygiëne in acht, is er een scheiding van ploegen en personeel en wordt scherp op de gezondheid van de mensen gelet. Zeeschepen dienen altijd een Medical Declaration of Health te versturen.

Klaar om op te schalen
Indien nodig hebben de Havenmeester en dienstverleners verschillende scenario’s om op te schalen. In eerste instantie moet dan gedacht worden aan aangepaste roosters, verlof intrekken en andere maatregelen om 24/7 door te kunnen draaien. In tweede instantie zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke schepen wel en niet binnen kunnen komen. De incidentenbestrijdingscapaciteit moet uiteraard altijd overeind blijven. Wanneer opschaling nodig is, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page