Alle sectoren in Rotterdamse haven volop in bedrijf

24 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam is en blijft open voor business. Alle sectoren zijn volop in bedrijf: van container- tot bulkterminals en van industrie tot logistiek en dienstverlening, zoals de roeiers, slepers en loodsen. Het aantal scheepsbezoeken aan de Rotterdamse haven gaat onverminderd door.

Luchtfoto Havengebieden,bedrijventerrein en industrie

Maatregelen: stand van zaken

De Veiligheidsregio Rotterdam is in GRIP 4 en de Havenmeester (= Port Health Authority Rotterdam - PHAR) is daar onderdeel van. Meerdaags is er afstemming. Er wordt intensief samengewerkt met Veiligheidsdirectie, GGD en Gemeente Rotterdam en er is dagelijks contact tussen Havenbedrijf, havenbedrijfsleven en de dienstverleners. In alle sectoren in de Rotterdamse haven neemt men hygiëne in acht, is er een scheiding van ploegen en personeel en wordt scherp op de gezondheid van de mensen gelet. Zeeschepen dienen altijd een Medical Declaration of Health te versturen.

Klaar om op te schalen

Indien nodig hebben de Havenmeester en dienstverleners verschillende scenario’s om op te schalen. In eerste instantie moet dan gedacht worden aan aangepaste roosters, verlof intrekken en andere maatregelen om 24/7 door te kunnen draaien. In tweede instantie zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke schepen wel en niet binnen kunnen komen. De incidentenbestrijdingscapaciteit moet uiteraard altijd overeind blijven. Wanneer opschaling nodig is, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.