Energietransitie
Nieuws

Alliantie voor productie en import groene waterstof

Onder de naam Transhydrogen Alliance hebben technologiebedrijf Proton Ventures, handelsonderneming Trammo en energiebedrijf VARO een memorandum of understanding (MOU) getekend voor samenwerking op het gebied van productie en import van groene waterstof en groene ammoniak naar Europa via Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt dit consortium, met name bij het opzetten van een importterminal in Rotterdam voor deze nieuwe supply chains.

De Transhydrogen Alliance onderzoekt nu de mogelijkheid voor een eerste project voor de productie van groene waterstof uit zon- en windrijke gebieden om het vervolgens verpakt in ammoniak naar Europa te transporteren.

Het samenwerkingsverband wil een eerste project in 2024 operationeel hebben. Op termijn beoogt de alliantie maximaal 500.000 ton groene waterstof (gelijk maximaal 2,5 miljoen ton groene ammoniak) per jaar via de haven van Rotterdam in Europa af te zetten.

Het team van de Transhydrogen Alliance verwacht op basis van kennis en ervaring in technologie, logistiek en verkoop concurrerend te kunnen zijn in vergelijking met andere toeleveringsketens voor waterstofproductie op basis van hernieuwbare energie.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page