Persbericht

Beheer Landtong Rozenburg overgedragen

Bron: Overig

De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg hebben de beheerovereenkomst voor de Landtong Rozenburg getekend.

Daarmee is het beheer van de landtong overgedragen aan het recreatieschap. In 2003 is door negen partijen, waaronder de gemeente Rotterdam, toenmalige gemeente Rozenburg, het Havenbedrijf (toen nog Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam) en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de Landtong Rozenburg in te richten als natuur- en recreatiegebied. Financiering van de aanleg vond plaats door bijdragen van alle 9 partners.

Herinrichting Landtong Rozenburg

Doel van de herinrichting van de Landtong was er een 'groen podium in de haven' van te maken. Terwijl het karakteristieke van het gebied bewaard is gebleven, is er meer eenheid gekomen. Het gebied is door de herinrichting aantrekkelijker en beter toegankelijk geworden. De landtong is nu een toeristische route voor auto's, fietsers en skeelers, met een aantrekkelijke entree, bijzondere momenten en een spectaculair eindpunt. De kop biedt vooral een spectaculair uitzicht, de hals vormt een boulevard langs de Waterweg en de romp heeft specifieke sfeergebieden met aandacht voor overgangen en entrees. Rijkswaterstaat heeft 20 hectare buitendijkse natuur aangelegd. In 2014 is de herinrichting van Landtong Rozenburg afgerond. Het laatste onderdeel dat ingericht is, betreft het Calandpark bij het dorp Rozenburg met o.a. een uitkijktoren.

Bestaand Rotterdams Gebied

De herinrichting van Landtong Rozenburg is een van de projecten van het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). De Rotterdamse haven is uitgebreid met Maasvlakte 2 om de beste haven van Europa te blijven. Het programma BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken is groei van de haven mogelijk. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio.

De ondertekening van de beheerovereenkomst vond plaats tijdens een werkbezoek van de partners van het programma BRG, onder andere aan de Landtong Rozenburg op 6 november 2015.

Bron: Gezamenlijk persbericht

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page