Betalingstermijn zeehavengeld blijft voorlopig 30 dagen

26 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Zoals bekend is de normale betalingstermijn van het zeehavengeld 15 dagen (of 8 dagen als er geen overeenstemming is over automatische incasso). Deze betalingstermijn is eerder verlengd naar 30 dagen en deze regeling liep tot en met 31 mei aanstaande.

Zeeschip met containers

De regeling werd mogelijk gemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam na overleg met de VRC en Deltalinqs ter ondersteuning van de liquiditeitspositie van bedrijven tijdens de COVID-19-crisis. De regeling werkt goed en helpt in deze onzekere tijd. Daarom heeft Havenbedrijf Rotterdam, mede op verzoek van Deltalinqs en VRC, besloten om de betalingsregeling van 30 dagen te verlengen tot 1 oktober 2020. Wanneer de economische situatie verder genormaliseerd is zal vanaf 1 oktober 2020 de gebruikelijke betalingstermijn van 15 (en 8 dagen) in plaats van 30 dagen weer worden gehanteerd.