Taal (nl)
Nieuws

Beveiligingsmaatregelen kust Noordwijk en Scheveningen tijdens NSS

Nederland verwelkomt op 24 en 25 maart bijna 60 wereldleiders en 5.000 delegatieleden in Den Haag tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Voor een goed verloop van deze conferentie –de grootste die ooit in Nederland is georganiseerd- worden beveiligingsmaatregelen genomen. Dit geldt ook voor de kust van Scheveningen en Noordwijk.

Er is sprake van algemene beveiligingsmaatregelen binnen een beveiligd zeegebied tussen Zandvoort en Monster. Verder worden specifieke maatregelen genomen ter hoogte van Noordwijk en Scheveningen. De maatregelen hebben tot doel de directe omgeving van hotels met NSS-gasten aan de kust van Scheveningen en Noordwijk te beveiligen en ordeverstoringen vanaf de zee te voorkomen en te handhaven gedurende de NSS.

Scheveningen

De gemeente Den Haag heeft met een noodverordening bepaald dat binnen de 1 km-zone vanaf de eb-lijn tussen het havenhoofd van Scheveningen en de wandelpier beperkingen gelden. Het is hier van 23 maart 15.00 uur tot en met 25 maart 19.00 uur verboden om te vliegeren, (kite)surfen, zeilvliegen, zwemmen, varen met (al dan niet opblaasbare) vaartuigen, en om ballonnen of andere objecten op te laten. De haven van Scheveningen blijft voor de scheepvaart bereikbaar.

Noordwijk

Ook Noordwijk heeft een noodverordening afgegeven voor een gedeelte van de kuststrook, namelijk binnen de 1km-zone vanaf de eb-lijn tussen kilometerpaal 82.500 (komt overeen met 52-14.4 Nb 004-25.3 Ol) en kilometerpaal 81.000 (komt overeen met 52-15.1 Nb 004-25.9 Ol). Hier is het voor scheepvaartverkeer en andere vaartuigen, van vrijdag 21 maart 07.00 uur tot en met donderdag 27 maart 17.00 uur, verboden om zich in dit gebied te bevinden. Ook is dan in dit gebied vliegeren, (kite)surfen, zeilvliegen, zwemmen, varen met (al dan niet opblaasbare) vaartuigen, en het oplaten van ballonnen of andere objecten verboden.

Algemeen: beveiligd zeegebied

Uitgangspunt bij de beveiligingsmaatregelen op zee en aan de kust is dat gedurende de NSS vrij gebruik van de Noordzee mogelijk is voor alle soorten gebruikers, mits dit de veiligheid van het evenement of de goede orde niet verstoort. Daarom kan vanaf één kilometer uit de kust de scheepvaart in principe normale doorgang vinden.

De territoriale zee tussen Zandvoort en Monster (de zandmotor) wordt wel aangemerkt als ‘beveiligd zeegebied’. Dit betekent dat alle schepen/objecten in dit gebied bekend zijn bij de politie (schip, lading, bemanning en eigenaar). Het zal opvallen dat zich tijdens de NSS binnen het beveiligde zeegebied marine- en politieschepen bevinden. Deze monitoren het scheepvaartverkeer en onderhouden contact met de schepen die zich in dit gebied bevinden. Zonodig geven de beveiligingseenheden aanwijzingen aan het scheepvaartverkeer of vinden er inspecties plaats.

Medewerking

De scheepvaart wordt onder andere geïnformeerd over de verhoogde paraatheid en de beperkingen door middel van navigatieberichten en Berichten aan Zeevarenden. De scheepvaart wordt op verschillende manieren gevraagd hun medewerking te verlenen. Zo is het van belang de marifoon continue uit te luisteren. Zo kunnen de beveiligingseenheden contact leggen indien dit gewenst is. Verder wordt de scheepvaart gevraagd de aanwijzingen van de Politie en Marine in het beveiligde zeegebied op te volgen.

Nuclear Security Summit

De Nuclear Security Summit 2014 is een internationale top, met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen. Nederland staat bekend als land dat zich wereldwijd inzet voor vrede, recht en veiligheid. Door gastland te zijn voor de NSS draagt Nederland bij aan de wereldwijde samenwerking op nucleair gebied en de voorkoming van nucleair terrorisme. Zo werkt ons land actief mee aan een veilige wereld.

Meer informatie

Voor algemene vragen over de maritieme beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.

Voor specifieke informatie over de kustmaatregelen in Noordwijk en Scheveningen kunt u terecht bij de betreffende gemeentes:

Noordwijk: gemeente@noordwijk.nl

Den Haag: nss2014@denhaag.nl.

Meer informatie over de Nuclear Security Summit vindt u op www.nss2014.nl.

Bron: Rijkswaterstaat

Logo: nns2014.com

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?