Porthos

Bijeenkomsten over infrastructuur voor transport en opslag van CO2

Havenbedrijf, Gasunie en EBN werken samen aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. Een deel van de CO2 kan gebruikt worden in de kassen in Zuid-Holland, om planten sneller te laten groeien. De drie bedrijven werken samen onder de projectnaam Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Voor het project Porthos wordt een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Een MER helpt om alle (ruimtelijke) belangen zichtbaar te maken en onderling af te wegen. Denk aan de gevolgen voor het landschap, de leefomgeving en de natuur. Op die manier kan de overheid de milieueffecten van projecten goed meewegen bij haar beslissingen. Voordat de MER zelf wordt gemaakt, wordt vastgelegd wat in de MER aan de orde moet komen. Dat gebeurt met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het concept daarvan (de c-NRD) ligt van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage. Wie wil kan in die periode reageren op het document door het indienen van een zienswijze.

Over de c-NRD vinden ook twee inloopbijeenkomsten plaats. De eerste is op woensdag 20 februari 2019 in de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg, De tweede is op donderdag 7 maart 2019 in Cultureel Centrum de Man, Burg. Letteweg 30 te Oostvoorne. De bijeenkomsten zijn tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomsten is informatie over het project en over de procedure beschikbaar. Er zijn medewerkers aanwezig aan wie men vragen kan stellen. Tevens bestaat er mogelijkheid om tijdens de avond mondeling of schriftelijk zienswijzen op de c-NRD en de openbare raadpleging in te dienen.

Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page