Bereikbaarheid
Persbericht

‘Blauwe Golf Verbindend’ zorgt voor efficiënter (vaar)weggebruik

Op 1 februari hebben de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘Blauwe Golf Verbindend’ getekend. Het project beproeft nieuwe methoden van betrouwbare informatievoorziening en reisadviezen voor (vaar)weggebruikers. Dit zorgt voor verbetering van de doorvaart op corridors; tijdwinst voor de beroepsvaart en minder reistijdverlies voor weggebruikers.

‘Blauwe Golf Verbindend’ startte als Beter Benutten-project in 2012 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Wegens bewezen resultaat is de samenwerking in 2018 voortgezet. “De overeenkomst past in het streven van het Havenbedrijf om de haven bereikbaar te houden”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

‘Blauwe Golf Verbindend’ realiseert sinds 2012 de ontsluiting van data van brugopeningen en beschikbare ligplaatsen in havens in vijf provincies, drie gemeenten en in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Rijkswaterstaat. Inmiddels levert het van 100 bruggen de open-dichtstatus en levert het ook de ligplaatsbezetting van alle binnenvaartligplaatsen in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Zeer binnenkort komt daar ook informatie bij over de bezetting van ruim 500 ligplaatsen van Rijkswaterstaat. Het gaat om eenvoudig vindbare data waarmee vaarweg- en wegverkeer in Nederland hun route beter kunnen plannen en veiliger kunnen afleggen, met zo min mogelijk hinder en CO2-uitstoot.

Bereikbaarheid

Om de positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt de Rotterdamse haven continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Hierbij wordt gezocht naar duurzame oplossingen om Europa optimaal te ontsluiten over de weg, per spoor, via pijpleidingen, kust- en binnenvaart.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page