Innovatie

BLUE Piling heit monopiles slimmer de zeebodem in

23 juli 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Is het mogelijk om de funderingspalen van offshore windturbines duurzaam, kostenbesparend de zeebodem in te heien? Fistuca gebruikte Maasvlakte 2 als testlocatie voor de innovatieve BLUE Piling technologie. De ontwikkeling kan een besparing in kosten en tijd opleveren bij de aanleg van windmolenparken op zee en daarmee bijdragen aan een verdere reductie van de kostprijs voor windenergie.

BLUE Piling heit monopiles slimmer de zeebodem in

Fistuca werd in 2008 opgericht als een spin-off van de faculteit Mechanical Engineering aan de TU Eindhoven. Directeur Jasper Winkes wijdde zijn afstudeerwerk aan een alternatieve hei-methode met een dieselhamer op het land. Door de economische crisis was er geen markt voor deze ontwikkeling. In 2011 ontstond het idee om op alternatieve wijze de funderingspalen van offshore windturbines, monopiles, de zeebodem in te heien.

Heien met water

Bij ‘BLUE Piling’ stuwt de verbranding van een gasmengsel een waterkolom omhoog, die vervolgens door de zwaartekracht weer omlaag valt en tijdens het vallen een klap geeft op de monopile. “Er zit veel energie achter”, vertelt Winkes. “Tegelijk is het een lang uitgesmeerde klap. Dit in tegenstelling tot de abrupte klap die een conventionele hamer geeft. Dit levert minder geluid op, wat bij het heien van monopiles nu vaak een probleem is. Vooral in Duitsland zijn de geluidseisen erg streng. Maar ook in Nederland moeten tijdens het maken van de fundering voor offshore windturbines miljoenen worden geïnvesteerd in geluidsreducerende maatregelen om de onderwaterwereld te beschermen.”

Tijds- en kostenbesparing

Door de relatief trage heibeweging wordt de monopile minder beschadigd dan bij conventioneel heien. Het is zelfs mogelijk om een compleet geassembleerde paal weg te heien, dus inclusief boat landing, ladders, corrosiebescherming etc. De technologie belooft een flinke reductie van de tijd die nodig is om een fundering te installeren, en dus ook een kostenbesparing. “De paalfundering is in één keer klaar. Achteraf zijn geen werkzaamheden op zee meer nodig.”

Testen op Maasvlakte 2

Huisman Equipment uit Schiedam investeerde mee in de techniek. Bij de test is onderzocht of de BLUE Piling techniek goed werkt en of verbeteringen nodig zijn. Maasvlakte 2 is volgens Winkes een uitstekende testlocatie. “Je mag dit soort tests niet overal uitvoeren, maar op deze locatie staat het Havenbedrijf Rotterdam ze toe. De locatie is bovendien goed bereikbaar en er is weinig bebouwing in de buurt. Een ideale combinatie. Mooi dat het Havenbedrijf een proactieve houding heeft ten opzichte van dit soort innovaties en de overgang naar renewable energy!”

Voor de test is een monopile aan de bovenkant dichtgemaakt. Er kan een klap op de paal worden gegeven zonder dat die steeds verder zakt. “Op die manier kunnen we onze heitechniek weken achter elkaar testen met dezelfde paal. Op het einde laten we zien dat we de hele monopile kunnen terugwinnen. Ook dat is compleet nieuw.”

Offshore test

Op het einde van de zomer vindt in de buurt van Rotterdam een offshore test plaats in samenwerking met Sif, Van Oord en de acht grootste energiebedrijven die actief zijn in de offshore wind. “Ons doel is met BLUE Piling zowel de kosten van het installeren als ook de kosten van de fundering zelf te verlagen. We kunnen de fundering van offshore windturbines in minder stappen installeren en de levensduur van de monopiles verlengen.

Dat levert per windpark een miljoenenbesparing op, wat zich weer kan vertalen in lagere kosten voor windenergie. Er is nog een grote slag te maken door het ontwerp van de monopiles aan te passen aan de BLUE Piling-technologie. Je zou bepaalde onderdelen lichter kunnen uitvoeren omdat je tijdens het heien minder beschadiging veroorzaakt.”