Showcase

Botlek wordt Vopak's styreen-hub

Met de aankomst van de eerste zes tanks eind juli, is de uitbreiding van Vopak Botlek goed onderweg. Met dit project moet er in de tweede helft van 2020 63.000 kubieke meter opslagcapaciteit aan het arsenaal zijn toegevoegd. “De uitbreiding wordt ‘fit-for-purpose’ gebouwd voor de opslag van styreen.”

De zes tanks voor Vopak-terminal Botlek zijn onderdeel van de begin 2018 aangekondigde uitbreiding met in totaal vijftien roestvrijstalen opslagtanks. Ze worden ‘fit-for-purpose’ gebouwd, afgestemd op de opslag van styreen. Zo worden leidinginfrastructuur en tanks goed geïsoleerd om kwaliteit te waarborgen. Indien noodzakelijk kunnen de tanks overigens ook voor een range aan andere chemicaliën ingezet worden.

Milieu en portemonnee

“Voor onze Botlek-terminal betekent dit een grote moderniseringsstap”, aldus Walter Moone, managing director Vopak Chemie Nederland. “Hiermee concentreren we de opslag van styreen, die tot nu toe nog verspreid over onze terminals plaatsvindt. Daarmee valt de kwaliteit van het product nog beter te garanderen en is het minder nodig om tanks schoon te maken. Beter voor het milieu en beter voor de portemonnee.”

Bumpers

Styreen wordt doorgaans overzees aangevoerd en vervolgens in kleinere hoeveelheden naar het Europese achterland getransporteerd. Moone: “Het is wellicht verrassend voor velen, maar chemie speelt een belangrijke rol bij verduurzaming en energietransitie. Zo is styreen belangrijk voor het maken van isolatiemateriaal voor bijvoorbeeld huizen en kunnen er ook steeds lichtere auto-onderdelen, als bumpers en dashboards, mee gemaakt worden, waardoor het energieverbruik naar beneden kan.”

'Er zijn volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen in Rotterdam.'

Walter Moone Managing Director Vopak Chemie Nederland Walter Moone, Managing director Vopak Chemie Nederland

Voldoende diepgang

De keuze voor Rotterdam als styreen-hub lag volgens Moone voor de hand. “Een groot deel van styreen wordt al via Rotterdam doorgevoerd. Net als producten als ethanol en methanol is het een bulkchemie product. Daar is de Rotterdamse haven perfect voor. Voldoende diepgang om het in grote hoeveelheden te laten aanvoeren en erg goede verbindingen per binnenvaartschip, trein of truck om het weer af te voeren. Daarnaast is de vraag naar het product in Europa ook licht stijgend.”

Waterstof

De vijftien tanks komen in de plaats van oude tanks die al een jaar of tien geleden afgebroken zijn. “Onze Botlek-terminal, en dat geldt ook voor andere Rotterdamse chemie infrastructuur, gaat al heel lang mee. We zijn binnen Vopak begonnen aan een ambitieus meerjarenprogramma om te moderniseren en nieuwe capaciteit toe te voegen. Eén van de opties die we daarbij onderzoeken is de opslag van waterstof. Rotterdam heeft op dat vlak veel potentie en Vopak heeft onlangs een belang genomen in Hydrogenious LOHC Technologies, voor een nieuwe ontwikkeling van transport en opslag van waterstof. Er zijn volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen in Rotterdam.”

EPCA Annual Meeting 2019

Attend the 53rd annual meeting of the global petrochemical business community. Meet captains of industry and selected external stakeholders. Stay updated on international market developments and technological and societal trends.

Contact

Meer weten? Neem contact op met:

Marc de Vries
Business Manager Chemicals
Ronald Backers
Business Intelligence Liquid Bulk

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page