Bouw kade HES Hartel Tank Terminal ligt mooi op schema

19 oktober 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwt de combinatie Boskalis, Van Hattum en Blankevoort en Mobilis een diepzeekade, binnenvaartkade en steiger voor de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook (Maasvlakte 1). Om te zorgen dat de tankterminal zowel grote olietankers als binnenvaartschepen kan ontvangen, legt de combinatie een 1.200 meter lange kademuur aan voor zeeschepen, een 1.100 meter lange kademuur en een 350 meter lange steiger met vier ligplaatsen voor binnenvaartschepen plus de nodige oever- en bodembescherming.

HES Hartel Tank Terminal voor en tijdens de aanleg van de kade

“Havenbedrijf Rotterdam is januari 2018 gestart met haar deel van de werkzaamheden en inmiddels zitten o.a. de 600 zgn. schroefinjectiepalen in de grond en zijn de wapeningswerkzaamheden en betonstorts van de kademuren in volle gang. Eind 2019 moeten onze werkzaamheden zijn afgerond, en we liggen op koers”, aldus Stefanie van der Wee, projectmanager Port Development Havenbedrijf Rotterdam.

De vestiging van HES International B.V. op de Hartelstrook is in lijn met de visie van het Havenbedrijf Rotterdam om de beschikbare ruimte binnen het bestaande havengebied zo goed mogelijk te benutten.