Persbericht

Bouwen aan een duurzame toekomst

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Vanaf 7 maart 2017 staat het jaarverslag van Havenbedrijf Rotterdam over 2016 op de website. Het jaarverslag geeft inzicht in de maatschappelijke en economische waarde die Havenbedrijf Rotterdam creëert voor haar stakeholders.

Het afgelopen jaar was financieel gezien een stabiel en gezond jaar voor het Havenbedrijf Rotterdam. De investeringen in met name infrastructuur dragen in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijk investeringsklimaat voor de klanten van het Havenbedrijf. Daarnaast lag de focus in 2016 op twee grote uitdagingen: energietransitie en digitalisering. Als samenleving en als haven- en industriecomplex staat men voor de complexe opgave om de CO₂-uitstoot in lijn met het klimaatakkoord van Parijs in ruim 30 jaar met 80 tot 95% te reduceren. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie het havengebied tot koploper te maken voor het ontwikkelen en grootschalig toepassen van allerlei (nieuwe) technieken om enerzijds het gebruik van fossiele energie minder milieubelastend te maken en anderzijds hernieuwbare energie en circulaire processen tot wasdom te brengen.

Digitalisering en automatisering bieden grote kansen om met name logistieke processen efficiënter te maken. Daarom is het Havenbedrijf het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven diverse pilots gestart om data transparanter te maken en op basis daarvan de efficiency van het transport van met name containers tussen de haven en het achterland te vergroten.

Met het oog op de maatschappelijke benadering van projecten en investeringen is er in 2016 een nieuw Corporate Social Responsibility (CSR) statement vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het Havenbedrijf als organisatie een positieve maatschappelijke impact beoogt en hoe de maatschappelijke verantwoordelijkheid ingevuld dient te worden.

Het geïntegreerde jaarverslag is in overeenstemming met de G4 richtlijn voor duurzaamheids-verslaggeving van het Global Reporting Initiative. De accountant van het Havenbedrijf heeft zowel de financiële gegevens als de teksten en niet-financiële informatie in het jaarverslag gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring.

Bouwen aan een duurzame toekomst

De titel van het jaarverslag 2016 is ‘Bouwen aan een duurzame toekomst’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2016. Bekijk het jaarverslag online of download het volledige jaarverslag of de hoogtepunten.

Bekijk de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page