Energietransitie

Brede coalitie van Greenpeace tot Havenbedrijf bepleit stimulering investeringen in waterstof

14 november 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Groene waterstof is onmisbaar in de energietransitie, maar waterstofprojecten komen nu te langzaam tot ontwikkeling. De overheid moet daarom meer financiële middelen beschikbaar stellen voor exploitatiesubsidies tot 2025 en snel een routekaart maken voor de ontwikkeling van groene waterstof tot 2030. De waterstofcoalitie, een brede groep organisaties van bedrijfsleven tot milieuorganisaties doet deze oproep aan de overheid.

Brede coalitie van Greenpeace tot Havenbedrijf bepleit stimulering investeringen in waterstof

Waterstof is voor de Rotterdamse haven wezenlijk om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Waterstof is een alternatief voor aardgas en kan worden gemaakt met groene stroom en water. Het is daarmee klimaatneutraal. Waterstof neemt een belangrijke plaats in in het driestappenplan van de haven om over dertig jaar klimaatneutraal te zijn. Stap twee daarin is de verandering van het energiesysteem door de inzet van elektriciteit en waterstof.

In Rotterdam wordt onder andere gewerkt aan het project H-vision om blauwe waterstof te maken, ontwikkeling van een waterstofnetwerk, een studie naar een 250 MW elektrolyser van Nouryon voor BP en de ontwikkeling van een 2 GW conversiepark waar elektriciteit van windparken op zee wordt omgezet in waterstof.