Bereikbaarheid

Brexit is een feit, nu een goed handelsakkoord

31 januari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Na de instemming van het Europees Parlement met het uittreedverdrag afgelopen woensdag zal op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel de Europese Unie verlaten. Deze keuze zal gevolgen hebben voor de handel tussen Rotterdam en het VK. Afhankelijk van de voorwaarden voor nieuwe samenwerking tussen het VK en de EU zullen nieuwe formaliteiten, tarieven en kwaliteits- en milieustandaarden de ongehinderde handel bemoeilijken. Tot in ieder geval 31 december 2020 zal er nog niets veranderen want dan geldt een transitieperiode.

Vlaggen Europa en VK

Tijdens die transitieperiode gaan de EU en het VK onderhandelen over de samenwerking na 31 december 2020. Voor de haven van Rotterdam is het cruciaal dat in een dergelijk verdrag wordt geregeld dat de in-, uit- en doorvoer zo makkelijk mogelijk kan doorgaan. Dat vraagt om zoveel mogelijk gelijksoortige voorwaarden voor de douane, veterinaire en fytosanitaire formaliteiten in het VK en de EU. Door de haven van Rotterdam rijden er per dag rond de 3000 vrachtauto’s op en van de ferry terminals en wordt er jaarlijks ruim 40 miljoen ton lading geïm- en geëxporteerd.

De haven van Rotterdam heeft zich samen met de Portbase, de douane, Rijkswaterstaat en de ferry terminals zo goed mogelijk voorbereid op de Brexit. Door gebruik te maken van Portbase is het mogelijk om zonder oponthoud te blijven exporteren en importeren. Het is daarvoor wel van belang dat alle partijen in de keten zich registeren bij Portbase. Welke vorm van samenwerking er ook gaat komen, er zal een extra formaliteitencontrole komen, dus nu aanmelden bij Portbase is een no-regret investering.

Eind 2020 kan er wederom, net als eerder op 29 maart, 12 april en 31 oktober 2019 een harde Brexit plaatsvinden indien de EU het VK geen handelsakkoord hebben bereikt of indien er geen helderheid is over verlenging van de transitieperiode. In dat geval zullen de haven van Rotterdam, douane, Rijkswaterstaat, gemeente en NVWA wederom maatregelen treffen om de Brexit impact zo veel als mogelijk te beperken.