CORONAVIRUS

Burenfonds van haven doet extra ‘coronadonatie’

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, stelt € 75.000,- beschikbaar voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het coronavirus. Het aanvragen van een donatie is voorbehouden aan organisaties in het werkgebied van het fonds.

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat deze zomer precies vijftig jaar. In het kader van dit jubileum wilde het fonds een grote, extra donatie doen. Dat geld krijgt nu een andere bestemming. ‘Juist tijdens deze coronacrisis kunnen wij als burenfonds onze meerwaarde laten zien’, legt voorzitter Wim Groenendijk uit. ‘Bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs en in de culturele sector is er in deze tijden grote behoefte aan ondersteuning.’

Veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriecomplex, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam, helpen elk op hun eigen manier al waar zij kunnen. Het DeltaPORT Donatiefonds blijft daarbij niet achter. Aanvragen zijn welkom via info@deltaportdonatiefonds.nl.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page