Energietransitie

Chileens ministerie van energie en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenen memorandum van overeenstemming over groene waterstof

19 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Chileense minister van energie, Juan Carlos Jobet, en Allard Castelein, de CEO van Europa’s grootste haven, hebben via een videoverbinding een memorandum van overeenstemming ondertekend ten behoeve van groene waterstof. Het is de eerste overeenkomst met betrekking tot waterstof als brandstof en grondstof die het ministerie van energie met de Europese haven heeft ondertekend. De overeenkomst wordt zowel voor Nederland als voor Chili van nationaal belang geacht. De heren Moscoso Valenzuela van de Chileense ambassade in Nederland en Harman Idema, ambassadeur van Nederland in Chili waren bij de ondertekening aanwezig.

MOU ondertekening Port of Rotterdam en Chili
De Chileense minister van energie, Juan Carlos Jobet, en Allard Castelein, de CEO van Europa’s grootste haven, hebben via een videoverbinding een memorandum van overeenstemming ondertekend ten behoeve van groene waterstof.

Europa is momenteel druk bezig met een breed Green Deal-programma om de uitstoot bij het gebruik en het betrekken van haar energie tot nul terug te brengen.

De minister benadrukte dat ‘dit memorandum van overeenstemming een belangrijke stap is, omdat de haven van Rotterdam een energiepoort van Europa is waar 13% van de energie die in Europa wordt gebruikt het continent binnenkomt'.

De haven ondergaat een transformatie voor de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en voor zijn positie als waterstofknooppunt voor Noordwest-Europa. De haven is nu zijn infrastructuur en distributienetwerk aan het voorbereiden op de ontvangst van waterstof dat per schip vanuit alle delen van de wereld wordt aangevoerd en voor de doorvoer van waterstof naar Europese buurlanden. De haven van Rotterdam beschouwt Chili, met zijn goede omstandigheden voor hernieuwbare energiebronnen, zijn duidelijke visie en strategie met betrekking tot waterstof, zijn hoge technologische niveau en zijn goed ontwikkelde economie als een belangrijke partner op het gebied van waterstof.

De minister gaf aan dat het memorandum van overeenstemming deel uitmaakt van een plan tot samenwerking tussen de landen om vraag en aanbod op internationaal niveau op elkaar af te stemmen. Het doel is samenwerking in acties en initiatieven om het gebruik van waterstof te bevorderen, informatie, kennis, goede praktijken en ervaringen te delen, formele gesprekken te voeren en om samen projecten op te zetten die voor de partijen van wederzijds belang zijn.

‘In Chili hebben we enorme comparatieve voordelen bij de productie van groene waterstof en die zijn in onze nationale strategie opgenomen: we willen in 2030 de goedkoopste groene waterstof ter wereld produceren en in 2040 tot de grootste drie exporteurs van groene waterstof behoren,’ licht Jobet toe.

De haven van Rotterdam, met zijn grote industriegebied, zijn diepe wateren en grote efficiëntie en zijn uitstekende netwerk voor distributie naar grote Europese industriegebieden, is een belangrijk waterstofknooppunt voor de wereldhandel in en de distributie van waterstof.

Allard Castelein, CEO van Europa's grootste haven: ‘We houden ons aan het klimaatakkoord van Parijs en werken al een aantal jaren aan de energietransitie van onze haven. Dankzij samenwerkingsverbanden als deze, met een land als Chili, kunnen wij belangrijke stappen zetten in het waarmaken van onze ambities als waterstofknooppunt voor Noordwest-Europa. Het economisch belang en het milieubelang van de totstandkoming van dit handelstraject is van grote betekenis, omdat wij van mening zijn dat waterstof belangrijk is voor het behalen van de klimaatdoelen en dat zowel het producerende land als het ontvangende land er baat bij hebben.’