Energietransitie

CO2-uitstoot haven Rotterdam daalt sneller dan landelijk gemiddelde

8 april 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven is in de periode 2016-2020 afgenomen met maar liefst 27%. Landelijk liep de emissie van broeikasgassen in deze periode met 14% terug. In 2020 daalde de uitstoot in Rotterdam met 12%, in heel Nederland met 8%. Het gevolg van deze snelle afname is dat de bedrijven in de Rotterdamse haven nu 13,5% van alle Nederlandse CO2 uitstoten. Enkele jaren geleden was dat nog 16%.

Grafiek CO2 uitstoot in de haven van Rotterdam

De uitstoot van de haven is een optelsom van die van de industrie (raffinaderijen, chemiebedrijven) en de elektriciteitscentrales (gas- en kolencentrales).

De Rotterdamse elektriciteitscentrales stootten vorig jaar 1,9 miljoen ton (21%) minder CO2 uit, procentueel evenveel als landelijk. Dit kwam deels door de vermindering van het elektriciteitsverbruik, maar vooral door een forse landelijke stijging van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit (zon, wind en biomassa) met ruim 40%. Opvallend is dat voor het eerst sinds mensenheugenis de aardgascentrales in Rotterdam meer CO2 uitstootten dan de kolencentrales.

De CO2-emissie van de Rotterdamse industrie nam 1,1 miljoen ton (7%) af, terwijl de industriële uitstoot op landelijk niveau gelijk bleef. De lagere industriële emissies zijn het gevolg van de krimp van de economie in 2020. Die zorgde voor minder vraag naar olie- en chemieproducten, zodat de industrie op een lager pitje draaide.

In 1990 was de CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven ruim 20 miljoen ton. Tot 2016 steeg de uitstoot tot ruim 30 miljoen ton door uitbreidingen van bestaande bedrijven en de komst van nieuwe. Vanaf 2016 is een stevige daling ingezet. In 2020 zaten de emissies weer bijna op het niveau van 30 jaar geleden, terwijl de haven in die tijd met 20% is uitgebreid (Maasvlakte 2) en de overslag met ruim 50% is toegenomen.