Energietransitie
Nieuws

Coalitie voor stimulans groene waterstof

Het Havenbedrijf Rotterdam is één van de leden van een nieuw gevormde Waterstof Coalitie die in een manifest de regering oproept om groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening.

De Waterstof Coalitie is een initiatief van Greenpeace Nederland en wordt gevormd door 23 organisaties en bedrijven die deelnemen aan de klimaattafel-gesprekken voor een nieuw Klimaat & Energieakkoord. Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen voor 2050 (een reductie aan broeikasgassen van 95% ten opzichte van 1990) is een transitie nodig naar een nieuw energiesysteem. De waterstofroute gaat hierbij een belangrijke rol spelen.

Bij deze aanpak wordt waterstof geproduceerd uit water met behulp van groene elektriciteit van offshore windparken. De verkregen waterstof kan worden opgeslagen en vervoerd om elders als energiebron te worden gebruikt. Deze groene waterstof maakt de energietransitie mogelijk voor met name de chemie, mobiliteit en elektriciteit.

Grootschalige groene elektriciteitsproductie is een vereiste om voldoende groene waterstof te kunnen produceren. In het manifest wordt een systematiek voorgesteld hoe die grootschalige productie kan worden gerealiseerd.

Op weg naar een groene waterstofeconomie kan blauwe waterstof worden ingezet. Die wordt gemaakt uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen. Hiervoor zijn de plannen voor het Porthos-project in de haven van groot belang. Daarbij wordt afgevangen CO2 in kassen gebruikt en de rest onder de zeebodem opgeslagen.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page