Persbericht

Containeroverslag Rotterdam neemt 8,8% toe in eerste kwartaal

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van 2017 2,0% meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de groei in de containersector (8,8% in volume (TEU), 10,8% in gewicht) is opvallend. Van de elf verschillende goederensoorten lieten alleen minerale olieproducten en overig nat massagoed een afname zien. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen nam toe tot 119,3 miljoen ton.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Voor containers was dit kwartaal het beste ooit en was maart een recordmaand. De Rotterdamse containerbedrijven hebben sterk gepresteerd in een markt die maar beperkt groeit. We moeten niet te vroeg juichen, maar met de voor Rotterdam gunstige nieuwe vaarschema’s die deze maand ingaan lijkt dit voor Rotterdam een goed containerjaar te worden.”

Nat massagoed

In het marktsegment nat massagoed werd meer ruwe olie (+2,3%; 26,6 miljoen ton) en meer LNG (+65,6%; 0,2 miljoen ton) overgeslagen. Het LNG-volume is absoluut gezien klein en schommelt sterk. Er werden minder minerale olieproducten (-11,1%; 21,7 miljoen ton) en overig nat massagoed (-9,2%; 7,0 miljoen ton) overgeslagen. De daling van de olieproducten is bovenal veroorzaakt door minder doorvoer van Russische stookolie als gevolg van verhoging van de in Rusland geheven exportbelasting. Binnen de categorie overig nat massagoed is het volume chemische producten en plantaardige oliën afgenomen, het volume biobrandstoffen is juist toegenomen. In totaal daalde de overslag van nat massagoed 4,7% tot 55,6 miljoen ton.

Droog massagoed

Binnen het droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Beide stegen licht: de overslag van ijzererts & schroot met 0,5% tot 7,9 miljoen ton, de overslag van kolen met 1,5% tot 8,0 miljoen ton. De agribulk nam toe met 14,0% tot 2,9 miljoen ton. Het overig droog massagoed groeide 8,5% tot 3,0 miljoen ton. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 3,6% toe tot 21,7 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers nam in gewicht met 10,8% toe tot 34,3 miljoen ton en in volume met 8,8% tot 3,3 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Dat is naar het zich laat aanzien beduidend meer dan het gemiddelde in de markt. De nieuwe terminals op Maasvlakte 2 draaien steeds beter en rederijen hebben forse hoeveelheden transshipmentlading die eind 2015 – begin 2016 naar elders was verschoven weer naar Rotterdam verplaatst. Dit is te zien aan de sterke stijging (+22,4%; 5,9 miljoen ton) van het feeder-volume. Feederschepen brengen en halen containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale (zogenoemde deepsea) diensten. Rotterdam wordt daarmee steeds meer een draaischijf voor containers. Deels lijken de rederijen ook te anticiperen op de nieuwe vaarschema’s die vanaf april van start zijn gegaan en die met name voor de belangrijke verbinding met het Verre Oosten gunstig zijn voor Rotterdam. De verwachting is dat het nog wel enige maanden duurt voor het effect hiervan echt duidelijk is.

Breakbulk

Het roll on roll off verkeer zit nog steeds in de lift, inclusief dat naar Groot-Brittannië (+6,5%; 5,7 miljoen ton). Dit is vooral het gevolg van nieuwe diensten die eind vorig jaar zijn gestart. De overslag van overig stukgoed steeg zeer fors (+49,9%; 1,8 miljoen ton), met name door extra overslag van staal in de vorm van brammen. De totale overslag van het marktsegment breakbulk (roro en overig stukgoed) groeide 14,5% tot 7,6 miljoen ton.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page