Energietransitie
Nieuws

Containervervoer met E-trucks door de haven komt in zicht

Het Havenbedrijf Rotterdam liet, in samenspraak met Transport en Logistiek Nederland (TLN), een verkennende studie uitvoeren om beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het verduurzamen van het wegvervoer van containers door het gebied.

Vrachtvervoer in de haven

Belangrijkste uitkomst is dat in 2024 de aanschaf van een batterij-elektrische truck aantrekkelijk wordt. Vanaf dat moment kan de E-truck over de gehele levensduur goedkoper zijn dan een dieseltruck.
Het Havenbedrijf streeft naar een CO₂-neutrale haven in 2050 en richt zich hiervoor op de energietransitie in de industrie, maar ook op haven-logistieke operaties zoals onder andere het transport door het gebied. Vooral het vervoer van containers over de weg komt hierbij in het vizier. Want alleen al aan korte ritten (minder dan 30 km) vinden er door de haven dagelijks maar liefst 12.000 per plaats. Als deze ritten emissievrij zijn, kan er zo’n halve megaton CO₂ worden bespaard.

Ambitie 2040

De aanpak past geheel in de gezamenlijk vastgelegde ambitie van Deltalinqs, TLN, evofenedex en Havenbedrijf Rotterdam om in 2040 alle havengerelateerde ritten over korte afstanden via de weg emissievrij te laten zijn.

Om deze ambitie te realiseren moeten er nog veel ontwikkelingen plaatsvinden. Zo zijn er op dit moment geen elektrische vrachtwagens voor containervervoer beschikbaar. Hierin kan verandering komen door technologische ontwikkeling, prijsdaling en capaciteitsverhoging van batterijen en aandrijflijnen. De verwachting is dat de elektrische vrachtwagen op termijn voor vele afstanden de optimale vervoersvorm zal zijn. Dat vraagt om de aanwezigheid en optimaal gebruik van een goede laadinfrastructuur.

Met de overschakeling naar elektrische vrachtwagens kunnen CO₂-emissies van de motor worden voorkomen. Indien de vrachtwagens worden opgeladen met groene stroom rijden deze zelfs volledig CO₂-neutraal. Bijkomend voordeel is dat ook de geluidshinder van vrachtverkeer verder vermindert.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de energietransitie? Neem dan contact op met:

Refke Gunnewijk port of Rotterdam
Refke Gunnewijk
Program Manager Sustainable Supply Chain

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page